Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Država:

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Republike Turske

Naziv ugovora/aktaDatum potpisivanjaPrivremena primjenaObjava u NN-MUStupanje na snaguObjava stupanja na snaguPrestanak
Memorandum o razumijevanju između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Turske o suradnji u osiguravanju javnog reda i mira08.09.2022.08.09.2022.
Memorandum o razumijevanju između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Turske o suradnji u području upravljanja katastrofama i kriznim situacijama08.09.2022.08.09.2022.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Turske o jačanju suradnje u području edukacije i istraživanja08.07.2019.08.07.2019.
Program suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u područjima kulture i umjetnosti za razdoblje 2019. – 2021.16.01.2019.28.05.2019.
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima26.04.2016.
Izvršni program između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Vijeća za znanstvena i tehnološka istraživanja Turske (TÜBİTAK) o suradnji u području znanosti i tehnologije10.03.2015.10.03.2015.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva za poslove Europske unije Republike Turske o suradnji u području europskih poslova19.12.2014.19.12.2014.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih, službenih i posebnih putovnica16.05.2014.4/201410.09.2014. 6/2014
Program suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u područjima kulture i umjetnosti za razdoblje 2014. - 2016.04.03.2014.21.08.2014.31.12.2016.
Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima18.07.2013.12/2013
Zajednička izjava u svezi suradnje između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Republike Turske08.02.2013.21.08.2015.
Odluka Zajedničkog odbora Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske br. 1/2011 kojom se mijenja i dopunjuje Protokol III Ugovora o slobodnoj trgovini, u svezi definicije pojma "proizvodi s podrijetlom" i načina upravne suradnje07.10.2011.3/201201.05.2012.5/201201.07.2013.
Protokol pete sjednice mješovitog hrvatsko-turskog gospodarskog odbora14.12.2010.14.12.2010.
Odluka br. 1/2010 Zajedničkog odbora osnovanog Ugovorom o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske o izmjenama i dopunama Protokola II Ugovora, vezano uz razmjenu poljoprivrednih koncesija04.11.2010.9/201101.10.2011.13/201101.07.2013.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva financija, Odbora za financijske kriminalističke istrage (MASAK) Republike Turske i Ministarstva financija, Ureda za sprečavanje pranja novca (UZSPN) Republike Hrvatske o suradnji u razmjeni financijsko obavještajnih podataka povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma 10.08.2009.
Memorandum o razumijevanju o suradnji na području energetike između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva energetike i prirodnih resursa Republike Turske18.02.2009.
Strategija za jačanje bilateralnih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Turske18.02.2009.
Dodatni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o izmjenama i dopunama Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja18.02.2009.5/200917.07.2013.5/2013
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji u području zaštite okoliša, prirode, voda i šumarstva18.02.2009.2/201014.09.2017.11/2017
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o gospodarskoj suradnji18.02.2009.5/200914.08.2009.2/2010
Protokol o suradnji između Hrvatskog državnog arhiva i Glavnog ravnateljstva državnih arhiva pri Predsjedništvu Vlade Republike Turske11.06.2008.
Program između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji u području obrazovanja, znanosti, kulture i umjetnosti, mladeži i športa05.12.2006.12.12.2008.
Protokol s četvrte sjednice Mješovitog hrvatsko-turskog gospodarskog odbora 12.06.2006.
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju12.06.2006.4/200701.06.2012.3/2012
Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju12.06.2006.9/2007
Odluka Zajedničkog odbora Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske br. 2 iz 2005. o izmjenama Protokola III. Ugovora o slobodnoj trgovini, u svezi definicije "proizvoda s podrijetlom" i metoda administrativne suradnje“12.06.2006.1/200701.03.2007.2/200701.07.2013.
Memorandum o razumijevanju između Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo Republike Hrvatske i Ministarstva za industriju i trgovinu Republike Turske14.10.2002.15.01.2005.
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Turske o slobodnoj trgovini13.03.2002.12/200201.07.2003.11/200301.07.2013.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji na području obrambene proizvodnje06.11.2001.10/200224.09.2002.13/2002
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji u području zdravstva26.09.2000.8/200706.09.2007.9/2007
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji na području zaštite bilja10.02.1999.06/99
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o veterinarskoj suradnji10.02.1999.05/9901.06.1999.07/99 i 08/99 – ispravak01.06.2014.
Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima između Republike Hrvatske i Republike Turske10.02.1999.15/200019.01.2003.01/03
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima10.02.1999.01/200001.03.2000.10/03
Memorandum o suglasnosti o suradnji na području visoke naobrazbe između Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i Savjeta visoke naobrazbe Republike Turske10.02.1999.10.02.1999.
Zapisnik sa sastanka izaslanstva Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Turske17.06.1998.
Protokol između Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i Vijeća za znanstvena i tehnička istraživanja Turske (TÜBITAK) o suradnji na području znanosti i tehnologije16.04.1998.16.04.1998.
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Obrazovnog centra službe vanjskih poslova Ministarstva vanjskih poslova Republike Turske13.03.1998.13.03.1998.
Protokol o konzultacijama između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Turske13.03.1998.13.03.1998.
Protokol o tehničkoj, znanstvenoj i gospodarskoj suradnji na području poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede i ruralnih djelantosti Republike Turske23.09.1997.23.09.1997.
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Turske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezom na dohodak s Protokolom22.09.1997.05/9918.05.2000.08/00
Program prosvjetne, znanstvene i kulturne razmjene između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske za godine 1997. - 1999.24.03.1997.19/97 i 21/97 – ispravak
Sporazum o suradnji na vojnoj obuci između Republike Hrvatske i Republike Turske23.08.1996.2/200426.03.2004.4/2004
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o turističkoj suradnji19.06.1996.05/9804.05.1998.17/98
Ugovor o prosvjetnoj i kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske19.06.1996.08/9705.09.1997.17/98
Protokol o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Turske19.06.1996.21/9719.06.1996.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji na vojnim područjima obuke, tehnike i znanosti19.06.1996.1/200408.03.2004.5/2007
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o znanstvenoj, tehnološkoj i visokoškolskoj suradnji19.06.1996.13/9617.01.1997.03/97
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Turske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja12.02.1996.16/9721.04.1998.07/98
Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između Republike Hrvatske i Republike Turske12.02.1996.17/9706.11.1997.17/9814.08.2009.
Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala07.11.1995.07/96 i 09/96 – ispravak16.03.2021.2/2021
Ugovor o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Turske16.07.1994.22/9726.02.1998.3/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o međunarodnom cestovnom prijevozu02.07.1994.02.07.1994.11/9415.02.1998.03/98
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o pomorskom prometu02.07.1994.05/2001
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske12.04.1994.5/9506.05.2004.5/2004
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Turske30.04.1993.30.04.1993.13.03.1998.
Protokol o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Turske26.08.1992.26.08.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 13/97)

Naziv ugovora/aktaDatum sklapanjaObjava u službenom listu države prednicePrestanak
Konvencija između SFRJ i Republike Turske o sudskoj i pravnoj pomoći u krivičnim stvarima08.10.1973.12/1976
Konzularna konvencija između SFRJ i Republike Turske31.03.1968.9/1972
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Republike Turske o ukidanju viza03.07.1967.12/196701.04.2013.
Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Republike Turske o uzajamnoj pomoći u sudskim građanskim i trgovačkim stvarima03.07.1934.Službene novine - Zbirka međunarodnih ugovora, broj 4/1937

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477