Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Država:

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije

Naziv ugovora/aktaDatum potpisivanjaPrivremena primjenaObjava u NN-MUStupanje na snaguObjava stupanja na snaguPrestanak
Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije18.10.2022.18.10.2022.6/2023 i 7/2023 - ispravak25.05.2023.7/2023
Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije30.06.2015.30.06.2015.6/201609.01.2017.2/2017
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog Saveznog Vijeća o redovitom zračnom prometu21.01.2010.3/201025.05.2010.4/2010
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog Saveznog Vijeća o obavljanju dohodovne djelatnosti osoba koje su u pratnji članova diplomatskih misija, konzularnih ureda i stalnih misija21.01.2010.4/201027.08.2010.6/2010
Zajednička izjava između ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske i načelnika Saveznog odjela za pravosuđe i policiju Švicarske Konfederacije o suradnji na području sigurnosti povodom Europskog nogometnog prvenstva 2008.27.03.2008.
Ugovor između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu12.03.1999.08/9920.12.1999.03/00
Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije12.03.1999.12.03.1999.03/200001.06.2000.1/200819.09.2013.
Administrativni sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju24.11.1997.05/9801.01.1998.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o uzajamnom ukidanju viza13.05.1997.11/9712.06.1997.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Saveznog vijeća Švicarske o preprati državljana trećih zemalja (Ugovor o preprati)21.02.1997.06/9724.06.1997.12/97
Protokol o vraćanju osoba bez dozvoljenog boravka prema razmjeni nota od 8/9. veljače 1993. god. između Hrvatske i Švicarske o obostranom ukidanju viza za nositelje diplomatske, službene ili posebne putovnice21.02.1997.01.09.1997.
Ugovor između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja30.10.1996.06/9717.06.1997.1/2004
Sukcesija ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije11.10.1996.01/9711.10.1996.
Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije09.04.1996.14/9601.01.1998.21/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Švicarske Konfederacije o reprogramiranju hrvatskih dugova09.01.1996.09.01.1996.08/9620.07.1996.01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog Saveznog Vijeća o međunarodnom cestovnom prometu30.06.1995.30.06.1995.03/9606.05.1996.01/97
Ugovor o mirenju i arbitraži između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije23.05.1995.12/9513.06.2002.08/02
Sporazum između Republike Hrvatske i Švicarske konfederacije o redovnom zračnom prometu27.07.1993.27.07.1993.07/9501.05.1997.06/199725.05.2010.
Ugovor između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih, službenih i posebnih putovnica09.02.1993.09.03.1993.
Sporazum o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije30.01.1992.30.01.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 1/97)

Naziv ugovora/aktaDatum sklapanjaObjava u službenom listu države prednicePrestanak
Sporazum između SIV Skupštine SFRJ i Švicarskog Saveznog Vijeća o pružanju uzajamne pomoći u slučaju elemenatarnih nepogoda09.11.1982.9/1984
Konvencija o izmjenama i dopunama Konvencije od 8.6.1962. godine između FNRJ i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju09.07.1982.12/198401.01.1998.
Sporazum o tehničkoj suradnji između SFRJ i Švicarske Konfederacije01.12.1966.9/1967
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Švicarske Konfederacije o recipročnom oslobađanju od oporezivanja poduzeća za pomorsku ili zračnu plovidbu29.12.1964.11/1965
Administrativni aranžman o načinu primjene konvencije o socijalnom osiguranju između SFRJ I Švicarske Konfederacije05.07.1963.12/1964
Konvencija o socijalnom osiguranju08.06.1962.8/196301.01.1998.
Konvencija o nastanjivanju i konzulstvu između Kraljevine Srbije i Švicarske Konfederacije16.02.1888.83/1888
Konvencija o izdavanju krivaca između Švicarske i Srbije28.11.1887.83/188801.11.2011.

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477