Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Država:

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske

Naziv ugovora/aktaDatum potpisivanjaPrivremena primjenaObjava u NN-MUStupanje na snaguObjava stupanja na snaguPrestanak
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka15.12.2020.2/202112.01.2022.
Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske o borbi protiv kriminala i o sigurnosnim pitanjima24.10.2011.24.10.2011.5/201201.01.2013.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnom priznavanju i zamjeni nacionalnih vozačkih dozvola28.06.2006.29.06.2006.
Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanja izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu19.05.2005.3/200620.04.2006.5/2006
Program suradnje u području kulture i obrazovanja između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske za 1999., 2000. i 200111.12.1998.05/9911.12.1998.31.12.2001.
Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja21.07.1997.11/9817.09.1998.13/98
Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske21.07.1997.03/9811.03.1998.06/98
Sporazum o zračnom prometu između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske21.07.1997.21.07.1997.03/200123.03.2001.06/01
Razmjena pisama ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske i ministra vanjskih poslova Kraljevine Španjolske o sukcesiji bilateralnih međunarodnih ugovora10.06.1997.
Dvostrani sporazum između Republike Hrvatske i Španjolske agencije za osiguranje i kreditiranje izvoza (CESCE) o reprogramiranju vanjskog duga Republike Hrvatske07.01.1996.8/96
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske o međunarodnom cestovnom prijevozu28.06.1994.11/9411.05.1995.01/97
Ugovor o suradnji na području turizma između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske28.06.1994.03/98
Zajedničko priopćenje o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske09.03.1992.09.03.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 13/97)

Naziv ugovora/aktaDatum sklapanjaObjava u službenom listu države prednicePrestanak
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Kraljevine Španjolske o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i izdavanju krivaca08.07.1980.3/1981
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Kraljevine Španjolske o zračnom prometu11.04.1979.12/198021.3.2001.
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Kraljevine Španjolske o suradnji na području turizma12.07.1978.5/1980

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477