Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Država:

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Slovačke Republike

Naziv ugovora/aktaDatum potpisivanjaPrivremena primjenaObjava u NN-MUStupanje na snaguObjava stupanja na snaguPrestanak
Program suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Slovačke Republike za razdoblje 2019. – 2023.19.11.2019.19.11.2019.
Protokol s 4. sjednice Konzultacijske komisije između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Slovačke Republike13.06.2019.13.06.2019.
Dodatak Provedbenog protokola između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o suradnji tijekom turističke sezone 17.05.2019.01.06.2019.
Program suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike za razdoblje 2018. - 2022.19.01.2018.18.02.2018.
Protokol s 3. sjednice Konzultacijske komisije između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Slovačke Republike16.10.2017.16.10.2017.
Provedbeni protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o suradnji tijekom turističke sezone19.05.2015.03.06.2015.
Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike za razdoblje 2014.-2017.01.12.2014.31.12.2014.31.12.2017.
Provedbeni protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o suradnji tijekom turističke sezone 2014.12.06.2014.27.06.2014.
Sporazum između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o uzajamnoj potpori na području schengenske suradnje04.03.2014.19.03.2014.
Program suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Slovačke Republike za godine 2013. – 2017.28.01.2013.28.01.2013.31.12.2017.
Provedbeni protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o suradnji tijekom turističke sezone 2012.04.06.2012.19.06.2012.
Provedbeni protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o suradnji tijekom turističke sezone 2011. 18.04.2011.03.05.2011.
Protokol s druge sjednice Konzultacijske komisije između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Slovačke Republike08.04.2011.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o policijskoj suradnji17.11.2010.17.11.2010.6/201115.06.2011.8/2011
Memorandum o razumijevanju između Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Predsjedništva policije Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o suradnji tijekom turističke sezone19.05.2010.19.05.2010.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Slovačke Republike o suradnji u području diplomatskog usavršavanja19.04.2010.19.04.2010.
Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva školstva Slovačke Republike za razdoblje 2010-2013.19.04.2010.19.05.2010.31.12.2013.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka06.10.2009.5/201001.10.2010.6/2010
Memorandum o razumijevanju između Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Predsjedništva policije Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o suradnji tijekom turističke sezone14.05.2009.14.05.2009.
Dodatni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja01.07.2008.7/200818.11.2009.8/2009 13.11.2020.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit23.06.2008.5/200913.10.2009.8/2009
Provedbeni protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit23.06.2008.13.10.2009.
Program suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Slovačke Republike za razdoblje od 2007. do 2010. godine10.07.2007.10.07.2007.31.12.2010.
Protokol sa 7. sjednice Mješovite međuvladine komisije za trgovinsko-gospodarsku suradnju između Republike Hrvatske i Slovačke Republike28.03.2006.
Memorandum o suradnji između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Slovačke Republike28.03.2006.28.03.2006.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike12.11.2004.12.11.2004.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o suradnji i uzajamnoj pomoći u katastrofama19.05.2003.2/200413.07.2004.5/2004
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima04.03.2003.11/200324.11.2003.1/2004
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o izmirenju međusobnih potraživanja i obveza nastalih temeljem klirinškog sustava plaćanja23.08.2002.23.08.2002.
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Slovačke Republike06.11.2001.01.01.2002.06/200201.08.2002.12/0225.05.2004.
Program suradnje između Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske te Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i Ministarstva prosvjete Slovačke Republike za akdemske godine 2000./2001., 2001./2002., 2002./2003. i 2003./2004.26.09.2001.26.09.2001.30.09.2004.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovačke o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala30.11.2000.05/200115.06.2011.
Protokol s četvrte sjednice Mješovite međuvladine komisije za gospodarsku suradnju između Republike Hrvatske i Slovačke Republike 29.09.2000.
Protokol s treće sjednice Mješovite komisije za gospodarsku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike07.09.1999.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o priznavanju istovrijednosti isprava o obrazovanju izdatih u Republici Hrvatskoj i Slovačkoj Republici16.02.1999.11/9901.02.2000.13/99
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o korištenju hrvatskih luka za međunarodni promet07.09.1998.15/99
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međunarodnom kombiniranom prijevozu26.05.1998.17/9810.02.1999.3/99
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o unutarnjoj plovidbi26.05.1998.05/200210.06.2002.08/02
Protokol sa druge sjednice Mješovite komisije za gospodarsku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike09.01.1998.09.01.1998.
Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Slovačke Republike29.01.1997.20/9701.05.1998.01/99
Sporazum o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Slovačke Republike29.01.1997.05/9801.05.1998.
Ugovor između Republike Hrvatske i Slovačke Republike o sukcesiji dvostranih ugovora29.01.1997.11/97
Ugovor između Republike Hrvatske i Slovačke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu12.02.1996.11/9614.11.1996.01/97
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike12.02.1996.05/9609.09.1998.13/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja12.02.1996.01/9706.02.1997.19/199713.11.2020.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o turističkoj suradnji12.02.1996.12/9722.10.1998.13/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari05.05.1995.05/9616.10.1997.17/97
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Slovačke Republike05.05.1995.05.05.1995.
Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj, znanstvenoj i športskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike05.05.1995.08/9725.08.1997.17/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj trgovini i plaćanju28.07.1994.02/9527.02.1995.7/199927.02.2005.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o ukidanju viza27.07.1994.08/9426.08.1994.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o suradnji na području biljne karantene i zaštite bilja19.05.1994.2/0014.04.2005.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o veterinarskoj suradnji19.05.1994.2/0001.03.2000.04/0014.04.2005.
Protokol između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Republike Slovačke o općoj suradnji19.05.1994.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovačke o predaji i primanju građana vlastitih država29.04.1994.13/9511.02.1996.01/9713.10.2009.
Protokol sa sastanka delegacije Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske i delegacije Ministarstva pomorstva prometa i veza i javnih radova Slovačke Republike u svezi slobodnog odvijanja međunarodnog cestovnog prometa10.12.1993.
Deklaracija o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike28.10.1993.28.10.1993.15.06.2011.
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Slovačke Republike01.01.1993.01.01.1993.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 11/97)

Naziv ugovora/aktaDatum sklapanjaObjava u službenom listu države prednicePrestanak
Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade ČSSR o uzajamnom priznavanju ekvivalentnosti dokumenata o obrazovanju kao i dokumenata o znanstvenim stupnjevima i titulama koji se izdaju u SFRJ i ČSSR12.09.1989.9/90.
Ugovor između SFRJ i ČSSR o međunarodnoj predaji osuđenih osoba radi izdržavanja kazne zatvora23.05.1989.6/1990
Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.19.05.1983.
Konzularna konvencija između SFRJ i ČSSR10.12.1981.6/1984
Ugovor između SFRJ i ČSSR o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine02.11.1981.12/1982
Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.22.12.1979.5/1981
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR o dugoročnoj suradnji u korištenju Čehoslovačkog tranzitnog plinovoda za transport zemnog plina preko teritorije ČSSR i SFRJ28.10.1977.10/1979
Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.20.10.1977.
Sporazum o suradnji u suzbijanju kršenja carinskih i deviznih propisa12.11.1976.
Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.11.03.1976.1/1978
Sporazum o dugoročnoj suradnji na eksploataciji "Jugoslavenskog naftovoda" za transpor nafte u Čehoslovačku06.12.1974.50/1975
Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.13.12.1968.25/1970
Protokol o obavljanju plaćanja koja proističu iz kooperacijskih odnosa (dodatak uz Platni sporazum između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.)13.12.1968.25/1970
Sporazum o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima (između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR)17.05.1967.13/1967
Sporazum između Saveznog zavoda za socijalno osiguranje u Beogradu i Državnog ureda za socijalno osiguranje u Pragu o primjeni Konvencije o socijalnom osiguranju iz 1957.19.03.1966.
Sporazum o suradnji u oblasti korištenja nuklearne energije u miroljubive svrhe16.02.1966.4/1968
Dodatak Platnom sporazumu između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.23.11.1965.
Sporazum o suradnji u oblasti zaštite bilja između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR16.06.1965.2/1966
Protokol o primjeni zajedničkih veterinarsko-sanitarnih mjera protiv slinavke i šapa između SFRJ i ČSSR23.03.1965.
Platni sporazum između SFRJ i ČSSR09.05.1964.15/1964
Sporazum između SFRJ i ČSSR o industrijsko-tehničkoj suradnji14.03.1964.14/64
Ugovor o reguliranju pravnih odnosa u građanskim porodičnim i krivičnim stvarima između SFRJ i ČSSR20.01.1964.13/1964
Sporazum o suradnji u oblasti zdravstvene zaštite između SFRJ i ČSSR05.11.1963.6/1964
Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade Čehoslovačke Republike o suradnji na polju veterinarstva21.06.1957.7/1958
Konvencija o suradnji na polju socijalne politike između FNRJ i Čehoslovačke Republike22.05.1957.1/1958
Administrativni sporazum o primjeni Konvencije o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke Republike22.05.1957.
Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke Republike22.05.1957.1/195801.05.1998.
Sporazum o suradnji na polju kulture, umjetnosti, znanosti, školstva i prosvjete između Vlade FNRJ i Vlade Čehoslovačke Republike29.01.1957.1/58
Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade Republike Čehoslovačke o znanstveno-tehničkoj suradnji03.07.1956.7/57
Sporazum o naučnotehničkoj suradnji između Vlade FNRJ i Vlade Republike Čehoslovačke03.07.1956.7/1957
Sporazum o reguliranju otvorenih imovinskih pitanja između Vlade FNRJ i Vlade Čehoslovačke Republike11.02.1956.14/1956
Ugovor o trgovini i plovidbi između Kraljevine SHS i Čehoslovačke Republike14.11.1928.268-cvs/1929

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477