Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Država:

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Rumunjske

Naziv ugovora/aktaDatum potpisivanjaPrivremena primjenaObjava u NN-MUStupanje na snaguObjava stupanja na snaguPrestanak
Program suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja Rumunjske u području obrazovanja za razdoblje 2021-202629.11.2021.29.11.2021.31.12.2026.
Izjava o namjeri između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o jačanju bilateralne obrambene i sigurnosne suradnje18.05.2018.18.05.2018.
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Rumunjske09.03.2018.09.03.2018.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Sveučilišta Zapad u Temišvaru, Rumunjska o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti04.10.2017.04.10.2017.
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o uzajamnom pružanju potpore države domaćina12.09.2017.1/201814.05.2018.4/2018
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 12.06.2017.13/201701.03.2018.2/2018
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Rumunjske, Glavnog inspektorata rumunjske policije o pravilima i uvjetima rada rumunjskih policijskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone25.05.2015.25.05.2015.
Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva nacionalnog obrazovanja Rumunjske u području obrazovanja za razdoblje 2014.-2017.26.11.2014.26.11.2014.31.12.2017.
Protokol o suradnji između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Rumunjske02.07.2012.21.12.2012.
Memorandum o suradnji između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva, trgovine i poslovnog okruženja Rumunjske28.01.2011.28.01.2011.
Protokol o suradnji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Rumunjske28.01.2011.28.01.2011.09.03.2018.
Dodatni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o izmjenama i dopunama ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja30.04.2010.8/201120.07.2011.NN-MU 10/2011
Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja, istraživanja, mladeži i športa Rumunjske u području obrazovanja za razdoblje 2010.-2013. godine30.04.2010.30.04.2010.31.12.2013.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o gospodarskoj i tehničkoj suradnji29.04.2009.1/201023.06.2010.4/2010
Hrvatsko-rumunjski zajednički akcijski plan u području suradnje i zajedničkog djelovanja u borbi protiv organiziranog transnacionalnog kriminaliteta, nezakonitih migracija i drugih povezanih aktivnosti05.07.2007.05.07.2007.
Sporazum o suradnji između Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske i Računskog suda Republike Rumunjske19.09.2005.19.09.2005.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o suradnji na području zdravstva i medicine05.03.2004.8/200730.09.2009.9/2009
Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o sukcesiji međunarodnih ugovora sklopljenih između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Rumunjske05.03.2004.20.08.2004.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o prijevozu na unutarnjim plovnim putovima26.05.2003.17/200321.04.2004.4/2007
Sporazum o suradnji Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Rumunjske26.05.2003.26.05.2003.
Memorandum o suglasnosti između Ureda za sprječavanje pranja novca Republike Hrvatske i Nacionalnog ureda za sprječavanje i kontrolu pranja novca Rumunjske o suradnji i uzajamnoj pomoći u vezi razmjene informacija povezanih s pranjem novca10.12.2002.10.12.2002.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o suradnji u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih vrsta opasnih nezakonitih djelatnosti30.09.2000.06/200221.05.2002.07/02
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o readmisiji vlastitih državljana i stranaca30.09.2000.07/200206.10.2002.09/02
Protokol s pete sjednice Mješovitog međuvladinog odbora za gospodarsku suradnju između Republike Hrvatske i Rumunjske02.06.2000.
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Rumunjske za razdoblje od 1999. do 2001. godine17.04.1999.09/9917.04.1999.31.12.2001.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o suradnji na području zaštite bilja29.09.1998.02/9904.06.1999.06/99
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o veterinarsko-sanitarnoj suradnji29.09.1998.01/9929.05.1999.
Sporazum između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede i prehrane Republike Rumunjske u području poljoprivrede i prehrambene industrije29.09.1998.19.11.2000.
Konzularna konvencija između Republike Hrvatske i Rumunjske19.05.1997.07/9801.07.1998.06/2000
Protokol sa drugog zasjedanja Međuvladinog hrvatsko - rumunjskog Odbora za gospodarsku suradnju15.03.1996.15.03.1996.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu25.01.1996.11/9628.11.1996.01/97
Protokol s prvog zasjedanja Hrvatsko-rumunjskog međuvladinog Odbora za gospodarsku suradnju s Pravilnikom o radu zajedničkog Hrvatsko-rumunjskog međuvladinog odbora za gospodarsku suradnju15.09.1995.15.09.1995.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o zračnom prijevozu29.09.1994.02/9504.02.1998.13/2003
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o suradnji u turizmu29.09.1994.06/9715.05.1997.12/97
Ugovor o pomorskom prijevozu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske08.06.1994.01/2000
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja08.06.1994.06/9509.09.1995.
Protokol o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i Ministarstva istraživanja i tehnologije Rumunjske19.04.1994.
Ugovor o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Rumunjske16.02.1994.04/9915.04.1999.06/99
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o međunarodnom cestovnom prometu16.02.1994.04/9405.12.1996.01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o gospodarskoj suradnji25.01.1994.07/9418.08.1994.7/98, 9/9823.06.2010.
Ugovor o prosvjetnoj, kulturnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske19.05.1993.17/93
Protokol o suradnji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Rumunjske15.03.1993.15.03.1993.28.01.2011.
Protokol između Republike Hrvatske i Rumunjske o uspostavi diplomatskih odnosa29.08.1992.29.08.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 1/2005)

Naziv ugovora/aktaDatum sklapanjaObjava u službenom listu države prednicePrestanak
Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunjske o priznavanju ravnopravnosti dokumenata o obrazovanju izdanih u dvjema zemljama19.10.1978.3/1980
Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunjske o suradnji u zdravstvenom osiguranju20.03.1976.13/1977
Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Re­pub­like Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunjske o osnivanju kulturno-informativnih centara02.03.1976.13/1977
Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Re­pub­like Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunjske o suradnji na području informativne djelatnosti15.11.1974.22/1976
Dodatni protokol Ugovoru između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Rumunjske o pravnoj pomoći21.01.1972.4/1973
Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Re­pub­like Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunjske o suradnji na području zdravstva i medicinskih znanosti25.05.1971.27/1972 30.09.2009.
Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Ju­goslavije i Socijalističke Republike Rumunjske o recipročnom oslo­bođenju od pristojbi dokumenata o školovanju i radnom stažu03.10.1967.4/1968
Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Ju­go­slavije i Socijalističke Republike Rumunjske o naučno-tehničkoj suradnji u oblasti korištenja nuklearne energije u miroljubive svrhe16.09.1967.3/1968
Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunjske o ukidanju viza za poslovna i privatna putovanja02.08.1967.2/1968
Ugovor između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Rumunjske Narodne Republike o pravnoj pomoći18.10.1960.8/1961
Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Rumunjske Narodne Republike o uzajamnom pružanju besplatnih zdravstvenih usluga osoblju ambasada19.05.1958.3/1959

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477