Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Država:

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Republike Poljske

Naziv ugovora/aktaDatum potpisivanjaPrivremena primjenaObjava u NN-MUStupanje na snaguObjava stupanja na snaguPrestanak
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske akademije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Poljske, Policijske škole u Slupsku o jačanju suradnje u području edukacije i istraživanja12.10.2022.11.11.2022.
Provedbeni dogovor između Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i glavnog zapovjednika policije Republike Poljske o pravilima i uvjetima službe u okviru zajedničkih ophodnji poljskih policijskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone05.07.2021.06.07.2021.
Program suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministra kulture i nacionalne baštine Republike Poljske za godine 2020. - 2023.01.07.2020.01.07.2020.31.12.2023.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske akademije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Poljske, Policijske škole Slupsk o jačanju suradnje u području edukacije i istraživanja10.02.2020.10.02.2020.11.11.2022.
Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj obrambenoj suradnji14.01.2019.19.06.2019.7/2019
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Ministarstva morskog gospodarstva i unutarnje plovidbe Republike Poljske o suradnji u ribarstvu, uzgoju riba, ribljim proizvodima i trgovini08.05.2017.08.05.2017.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka06.10.2016.8/201727.10.2017.13/2017
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i glavnog zapovjednika Policije Republike Poljske o pravilima i uvjetima rada poljskih policijskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone 09.06.2014.09.06.2014.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Glavnog zapovjednika poljske Nacionalne policije o pravilima i uvjetima rada poljskih policijskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone15.05.2013.15.05.2013.
Zajednička izjava o suradnji u provođenju sigurnosnih mjera i mjera osiguranja na Završnici Europskog nogometnog prvenstva EURO 2012. između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i glavnog zapovjednika policije Republike Poljske11.05.2012.11.05.2012.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Glavnog zapovjednika poljske Nacionalne policije o pravilima i uvjetima rada poljskih policijskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone10.05.2012.10.05.2012.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Glavnog zapovjednika poljske nacionalne policije o pravilima i uvjetima rada poljskih policijskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone12.05.2011.12.05.2011.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva regionalnog razvoja Republike Poljske o suradnji na području regionalnog razvoja17.02.2011.
Memorandum o suglasnosti između Veleposlanstva Republike Hrvatske i Javne knjižnice Grada Varšave za Okrug Praga Poludnie21.01.2011.21.01.2011.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Glavnog zapovjednika poljske nacionalne policije o pravilima i uvjetima rada poljskih službenika u Republici Hrvatskoj tijekom turističke sezone14.07.2010.14.07.2010.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na suzbijanju kriminala09.07.2010.1/201127.01.2015.3/2015
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i ministra kulture Republike Poljske za godine 2005.-2007.31.10.2005.31.10.2005.31.12.2007.
Memorandum o suglasnosti između nadležnih tijela Republike Hrvatske i Republike Poljske o suradnji u razmjeni financijsko obavještajnih podataka povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma29.06.2005.29.06.2005.
Protokol o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Poljske16.02.2005.16.02.2005.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka17.09.2003.10/200413.03.2007.2/200727.10.2017.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na području sprječavanja od prirodnih i tehničkih katastrofa te uklanjanju njihovih posljedica17.09.2003.5/200629.07.2006.7/2006
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Poljske23.05.2002.23.05.2002.
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Poljske07.11.2001.15/200101.04.2002.06/0225.05.2004.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o pomorskom prijevozu12.02.2001.07/200106.03.2002.03/02
Program suradnje u području prosvjete i visoke naobrazbe između Ministarstva znanosti i tehnologije i Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske i Ministarstva nacionalnog obrazovanja Republike Poljske za razdoblje od 1998. - 2000. godine 24.11.1998.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o civilnom zračnom prometu19.06.1996.10/9612.12.1996.03/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o turističkoj suradnji18.05.1996.12/9705.09.1997.08/98
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Poljske05.04.1996.05.04.1996.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na području zaštite bilja07.12.1995.08/9705.09.1997.13/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o veterinarskoj suradnji07.12.1995.08/9701.09.1997.13/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji14.09.1995.19/9720.11.1997.21/97
Protokol s drugog zasjedanja Hrvatsko-poljskog odbora za gospodarsku suradnju20.06.1995.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o sukcesiji dvostranih ugovora13.04.1995.09/9522.11.1999.15/99
Konzularna konvencija između Republike Hrvatske i Republike Poljske21.02.1995.02/9606.07.1997.12/97
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Poljske o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja21.02.1995.10/9504.10.1995.09/9718.10.2019.
Sporazum između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Poljske o sprečavanju i otkrivanju kriminaliteta08.11.1994.08.11.1994.27.01.2015.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o predaji i primanju osoba kojih je boravak protuzakonit08.11.1994.03/9527.05.1995.01/97
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Poljske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu19.10.1994.13/9511.02.1996.08/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari30.09.1994.12/9401.04.1995.01/97
Protokol s prvog zasjedanja Hrvatsko-poljskog mješovitog odbora za gospodarsku suradnji s Pravilnikom o radu Hrvatsko-poljskog mješovitog odbora za gospodarsku suradnju14.09.1994.14.09.1994.
Ugovor o uzajamnom ukidanju viza između Republike Hrvatske i Republike Poljske08.12.1992.08.12.1992.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o gospodarskoj suradnji05.11.1992.03/9310.10.2005.
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Poljske11.04.1992.11.04.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 9/95)

Naziv ugovora/aktaDatum sklapanjaObjava u službenom listu države prednicePrestanak
Protokol o razgovorima između delegacije Savezne uprave carina SFRJ i Glavne carinske uprave Narodne Republike Poljske29.08.1987.
Ugovor između SFRJ i Narodne Republike Poljske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u području poreza od prihoda i imetka10.01.1985.
Konzularna konvencija između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade Narodne Republike Poljske02.12.1982.06.07.1997.
Ugovor između Vlade SFRJ i Vlade Narodne Republike Poljske o višegodišnjoj suradnji na području transporta25.10.1979.01.04.1995.
Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o uzajamnom priznavanju ravnopravnosti školskih svjedodžbi i visokoškolskih diploma stečenih u dvjema državama15.09.1978.11/7924.01.2006.
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Narodne Republike Poljske o međunarodnom cestovnom prijevozu18.12.1969.
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima09.05.1967.
Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji u području zaštite bilja10.12.1965.05.09.1997.
Protokol o izmjeni Sporazuma između Vlade FNRJ i Vlade Narodne Republike Poljske o znanstveno-tehničkoj suradnji od 14.11.1955.25.03.1965.
Sporazum o realizaciji ugovora o socijalnom osiguranju12.11.1961.
Ugovor između Vlade SFRJ i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji na području veterine05.05.1960.01.09.1997.
Ugovor između FNRJ i Narodne Republike Poljske o pravnom postupku i civilnim i krivičnim pitanjima06.02.1960.
Ugovor o suradnji u području socijalne politike između Vlade FNRJ i Vlade Narodne Republike Poljske16.01.1958.
Ugovor između Vlade FNRJ i Vlade Republike Poljske o socijalnom osiguranju16.01.1958.9/58
Ugovor o uzajamnom oslobađanju plaćanja za zdravstvene usluge za djelatnike diplomatske i konzularne službe29.10.1957.
Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji u području zdravstva20.10.1957.
Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji u području korištenja nuklearne energije u mirovne svrhe04.04.1957.
Ugovor o kulturnoj suradnji između FNRJ i NR Poljske06.07.1956.7/5720.11.1997.
Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Poljske o znanstveno-tehničkoj suradnji14.11.1955.
Ugovor o zračnoj vezi između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Poljske14.11.1955.12.12.1996.
Koncilijacijalno-arbitražni traktat između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Poljske18.09.1926.

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477