Radno vrijeme sa strankama


Pisarnica
Đorđićeva 4, Zagreb

ponedjeljak - petak: 9:00 - 15:00 sati
 


Uprava za konzularne poslove
Trg Petra Petretića 2, Zagreb

ponedjeljak - četvrtak: 9:00 - 11:00 sati i 13:00 - 15:00 sati
petak: 9:00 - 12:00 sati