Veleposlanik Madey potpisao Dodatni protokol uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu...

Stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Vijeću Europe veleposlanik Neven Madey potpisao je 26. ožujka o.g., u nazočnosti glavnog tajnika Vijeća Europe Waltera Schwimmera, Dodatni protokol uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih putem računalnih sustava. Protokolom se proširuje područje primjene postojeće Konvencije o kibernetičkom kriminalu (koju je Hrvatska ratificirala 17. listopada 2002.) i omogućuje jednostavnija suradnja na međunarodnoj razini.

Ovaj Protokol objedinjuje odredbe koje se odnose na materijalno pravo, kazneni postupak i međunarodnu suradnju te time pokriva prekršaje širenja rasističke ili ksenofobne promidžbe putem računalnih sustava. Protokol je do sada potpisalo 14 zemalja članica Vijeća Europe, a stupit će na snagu kada ga ratificira pet zemalja.Priopćenja