U Strasbourgu se 17.-18. veljače 2003. održava Konferencija ministara Vijeća Europe

U Strasbourgu se 17.-18. veljače 2003. godine održava Konferencija ministara Vijeća Europe na temu "Nova uloga i nove odgovornosti ministara kulture u iniciranju interkulturnog dijaloga u odnosu na kulturnu različitosti". Skupu je nazočno oko 120 sudionika, od toga 30 ministara kulture, a među kojima i ministar kulture Republike Hrvatske dr. Antun Vujić, te pomoćnica ministra kulture Naima Balić i stalni predstavnik RH pri Vijeću Europe, veleposlanik Neven Madey.

Nakon otvaranja Konferencije slijedila je sjednica na temu "Kultura i sukob", u kojoj je zamjenica glavnog tajnika Vijeća Europe, Maud de Boer-Buquicchio istaknula vizionarstvo inicijative pokrenute na skupu u Dubrovniku 2001. i najavila Konferenciju ministara Vijeća Europe u Opatiji 20.-22. listopada 2003. U raspravi na temu "Kultura i sukob" uvodno izlaganje dao je ministar Vujić podsjećajući kako je u ožujku 2001. u Dubrovniku održana neformalna ministarska konferencija te je naglasio da se na tom skupu nastojalo odrediti granice između sukoba koji je u kulturi produktivan i sukoba koji vodi u nasilje. Današnja deklaracija o kojoj se raspravlja na ovoj Konferenciji nastoji sačuvati partikularne kulture i različitosti njihovih manifestacija u ime univerzalnih vrijednosti čime se sagledava različitost.

Očekuje se prihvaćanje Deklaracije o interkulturnom dijalogu i sprečavanju sukoba u Opatiji u listopadu ove godine na skupu ministara kulture Vijeća Europe što je priznanje ministru Vujiću i Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.Priopćenja