U okviru projekta Frisco 2.3 poboljšana poplavna sigurnost na rijeci Kupi i rijeci Dravi

Hrvatska i Slovenija su u zadnje dvije godine i pol u okviru projekta Frisco 2.3 surađivale na područjima protupoplavne i ekološke zaštite na pograničnim slivovima rijeke Kupe i Drave.

Dana 27. rujna održana je svečanost povodom završetka uređenja lijeve obale rijeke Kupe u selu Kuželj u Sloveniji i izgradnje protupoplavnog zaštitnog zida na desnoj obali rijeke Kupe kod naselja Hrvatsko na hrvatskoj strani, dok je 23. rujna obilježen završetak rekonstrukcije nasipa Otok Virje-Brezje na hrvatskoj strani i otvaranje kanala kojim će biti osigurana bolja protočnost kod naselja Mala vas na slovenskoj strani rijeke Drave.

Oba projekta realizirana su u okviru projekta FRISCO 2.3. Riječ je o strateškom projektu koji se provodio u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. s ciljem realizacije strukturnih mjera za smanjenje rizika od poplava u slivovima Drave i Kupe.

Projekt je pokrenut u travnju 2019. godine, a njegova vrijednost je iznosila 3.339.872,78 eura, od čega je 85 posto iznosa financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), a preostalih 15 posto financirale su Hrvatske vode i Direkcija Republike Slovenije za vode. Projekt Frisco 2.3 je posljednji od četiri strateška projekta u okviru programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.Pisane vijesti