Studijski posjet izaslanstva Skupštine Crne Gore Republici Hrvatskoj

  • Slika
  • Slika
  • Slika
U okviru studijskog posjeta izaslanstva Skupštine Crne Gore Zagrebu članovi izaslanstva posjetili su u četvrtak, 27. travnja 2023. godine, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH. Ispred Službe za prijenos znanja MVEP-a predstavnike je pozdravila Ljiljana Rek, koja je predstavila aktivnosti Službe, aktualne projekte prijenosa znanja s Crnom Gorom te moguće daljnje zajedničke aktivnosti. Istaknula je koristi koje pružaju instrumenti javne tehničke suradnje kako za korisnike tako i za davatelje te dala pregled aktivnosti koje Hrvatska provodi u zemljama korisnicama.
 
Ispred Uprave za međunarodno pravo i pravo EU-a voditeljica Službe za pravo EU-a Maja Gregurić, dala je osvrt na pregovarački proces Hrvatske s EU-om. Istaknula je glavne izazove s kojima se RH susretala za vrijeme pretpristupnih pregovora te naglasila važnost jačanja administrativnih kapaciteta u kontekstu prilagodbe nacionalnog zakonodavstva pravnoj stečevini EU-a. Voditelj Službe za povredu prava EU-a Boris Čorak, objasnio je obvezu i odgovornost država članica za pravodobno i točno prenošenje direktiva u svoje nacionalno zakonodavstvo te za pravilnu primjenu i provedbu cjelokupnog zakonodavstva EU-a. Naglasio je kako, ukoliko država članica ne postupa u skladu sa pravom Unije, Komisija može pokrenuti postupak zbog povrede te, prema potrebi, postupak pred Sudom EU-a.
 
Voditeljica Službe za Crnu Goru, Srbiju i Tursku Jadranka Bošnjak, izložila je pregled bilateralnih odnosa Hrvatske i Crne Gore. Istaknula je podršku Crnoj Gori na putu u EU. Naglasila je važnost ispunjavanja svih kriterija za članstvo u EU-u kao i važnost ključnih reformi u području pravosuđa, borbe protiv korupcije i slobode medija.
 
Ispred Službe za pravnu stečevinu EU Franka Maček dala je pregled upotrebe TAIEX instrumenta u svrhu potpore javnim upravama u obliku radionica, stručnih misija i studijskih posjeta. Objasnila je proceduru prijave za TAIEX, glavne korisnike te izložila projekte s Crnom Gorom, u kojima su sudjelovali hrvatski stručnjaci.
 
Članovi izaslanstva zahvalili su se na iskustvenim i praktičnim savjetima te prijedlozima za daljnju suradnju kao i na sveobuhvatnoj pomoći i podršci RH Crnoj Gori na putu u EU.

Ostale vijesti