Šezdeset i sedam posto bilateralnog duga Kenija duguje Kini

Šezdeset i sedam posto bilateralnog duga Kenija duguje Kini, što je znatno više od 13 posto udjela koje je imala 2011., potvrdila je Centralna banka Kenije, ističući povećana ulaganja u kenijske projekte.  Analiza CBK -a pokazuje kako je od lipnja 2021. multilateralni dug činio najveći udio vanjskih kredita od 41 posto, dok se dug Kini, Japanu, Francuskoj i drugim bilateralnim zajmodavcima sastojao od 28 posto.  Kina koja je 2006. imala manje od 1 posto udjela u kenijskim bilateralnim kreditima pretekla je Japan i Francusku na koje je tada otpadalo 51 posto i 12 posto.  Struktura kenijskog vanjskog duga značajno se promijenila u razdoblju od 2010. do 2020. godine, s povećanjem preuzimanja komercijalnog duga kako bi se poboljšala prisutnost Kenije na međunarodnim financijskim tržištima radi diversifikacije kenijskih izvora vanjskog financiranja. 

 Pisane vijesti