Republika Hrvatska pristupila Digital for Development Hub-u EU

  • Slika
Republika Hrvatska je pristupanjem digitalno-razvojnoj inicijativi Digital for Development Hub-u EU napravila jedan od važnih koraka prema osnaživanju hrvatskog vanjskopolitičkog i razvojnog digitalnog profila te angažmana u globalnim digitalnim politikama i projektima. Priključivanje RH ovoj europskoj digitalno-razvojnoj inicijativi omogućit će Hrvatskoj intenziviranje svog angažman u području digitalne diplomacije i razvoja, promoviranju svojih i europskih digitalnih kompetencija i gospodarstva te će doprinijeti digitalnoj transformaciji i ekonomskom napretku partnera diljem svijeta. 
Digital for Development (D4D) Hub Join the Digital for Development (D4D) Hub (d4dhub.eu) je strateška platforma osnovana od strane Europske unije i država članica s ciljem jačanja partnerstava, digitalnog dijaloga te poticanja investicija za napredak antropocentrične digitalne transformacije u partnerskim regijama diljem svijeta. U skladu s digitalnim stupom EU strategije Global Gateway, D4D Hub predstavlja ključni instrument provedbe digitalnih politika te suradnje s partnerima širom svijeta.
Republika Hrvatska, prepoznajući svoj značajan digitalni know-how koji je rezultat vrlo uspješne akademske zajednice i brojnih tvrtki u digitalnom sektoru, te njihove međusobne suradnje, namjerava prioritetno podržavati digitalizaciju u regijama Zapadnog Balkana, Istočnog partnerstva i zemljama Roga Afrike. Ovaj angažman će omogućiti Republici Hrvatskoj da još snažnije promovira svoje i europske digitalne kompetencije i gospodarstvo te doprinese digitalnoj transformaciji i ekonomskom napretku partnera diljem svijeta.
D4D Hub je dosad privukao članstvo 16 država članica EU, a svrha mu je promoviranje investicija u digitalnu transformaciju, promicanje vrijednosnih pravila za digitalno gospodarstvo i društvo te jačanje EU angažmana u međunarodnim digitalnim partnerstvima.
Republika Hrvatska se već dosad aktivno angažirala u vanjskom digitalnom outreach-u kroz nekoliko projekata u Keniji, Etiopiji te Bosni i Hercegovini, a pristupanjem D4D Hub-u želi dodatno ojačati svoj digitalni angažman i suradnju s partnerima diljem svijeta.
Neki od projekata koje Republika Hrvatska aktivno već provodi su projekt poboljšanja digitalnih vještina djevojčica u Etiopiji te projekt osnaživanje djevojčica za pristup relevantnom, kvalitetnom obrazovanju i prilikama za razvoj digitalnih vještina u Keniji, a trenutno je u početnoj fazi i projekt digitalne i zelene tranzicije malih i srednjih poduzeća na Zapadnom Balkanu kojeg će Republika Hrvatska provoditi u suradnji s OECD-om. 
Pristupanje D4D Hub-u omogućava Republici Hrvatskoj pristup svim radnim skupinama D4D Hub-a u okviru kojih se dogovaraju mogućnosti za sudjelovanje u projektima i inicijativama koje se provode u okviru Global Gateway strategije EU. Sudjelovanje u ovakvim forumima pruža priliku za razmjenu iskustava, jačanje suradnje te promicanje europskih i hrvatskih interesa u području digitalnih politika i projekata.
D4D Hub pruža mogućnosti i za snažniji angažman privatnog sektora i akademske zajednice država članica kroz svoje dvije specijalizirane skupine Private Sector Advisory Group - d4dhubdev i D4D Hub Civil Society & Academia AdvisoryGroup - d4dhubdev.

Priopćenja