Promicanje prava manjina nužno za stabilnost i demokratsku sigurnost

  • Slika
  • Slika
  • Slika
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman sudjelovao je u srijedu, 21. rujna 2022. godine na sastanku na visokoj razini povodom obilježavanja 30. obljetnice donošenja Deklaracije o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, vjerskih i jezičnih manjina.

Ministar Grlić Radman u govoru je skrenuo pozornost na posebno težak položaj nacionalnih manjina u vrijeme pandemije COVID-19 te aktualne ruske agresije na Ukrajinu. Naglasio je važnost isticanja pitanja prava nacionalnih manjina u odgovorima međunarodnih institucija na rusku agresiju, kao i važnost osiguranja pristupa humanitarnoj pomoći i nediskriminativnog postupanja prema osobama bez obzira na njihovu etničku, vjersku, jezičnu ili drugu pripadnost.

„Promicanje i zaštita prava nacionalnih manjina jedan je od hrvatskih kontinuiranih prioriteta, koje nastavljamo u potpunosti provoditi“, istaknuo je u govoru ministar Grlić Radman.

Istog dana ministar je sudjelovao na sastanku država Američko-jadranske povelje (A-5), koju je nazvao najvažnijom inicijativom za približavanje država Zapadnog Balkana standardima NATO saveza. Ministar je naglasio važnost politike otvorenih vrata NATO saveza i pružanja potpore svim zemljama partnerima u pripremama za članstvo. „Za Hrvatsku je perspektiva euro-atlantskih integracija aspirantica na članstvo temelj buduće stabilnosti u jugoistočnoj Europi, a Hrvatska će kao članica NATO saveza nastaviti snažno zagovarati da Zapadni Balkan ostane visoko na listi njegovih prioriteta“, dodao je ministar.

„Američko-jadranska povelja, kao produžena ruka NATO-a u jugoistočnoj Europi, mora nastaviti promicati demokratske vrijednosti i mjerila“, zaključio je ministar u svojem obraćanju te pozvao države regije koje sudjeluju u inicijativi na odlučno i nedvosmisleno poštivanje zajedničkih euro-atlantskih vrijednosti i suradnju s NATO savezom.

Priopćenja