Priopćenje MVEP-a

Međuresorno povjerenstvo za postupanje po zahtjevima stranih ulagača vezanim uz sporove koji proizlaze iz međunarodnih ugovora Republike Hrvatske iz područja poticanja i zaštite ulaganja, koje djeluje u okviru Ministarstva vanjskih i europskih poslova, predložilo je Vladi Republike Hrvatske sklapanje nagodbe s društvom Colgate/McCallum, Ltd., sa sjedištem u SAD-u.

Nagodbom bi se konačno riješio spor između Republike Hrvatske i američkog investitora proizašao iz postupanja Hrvatskog fonda za privatizaciju koji, nakon promjene vlasti 2000., nije u potpunosti izvršio ugovore o nadoknadi dionica u programu kuponske privatizacije.

Nagodbu podržava Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, koje sudjeluje u radu Međuresornog povjerenstva, a temeljem nje bi se američkom investitoru isplatio iznos od 297 milijuna kuna.

Američki investitor bi se zauzvrat odrekao prava na pokretanje bilo kakvih sudskih i arbitražnih postupaka protiv Republike Hrvatske. Dodatno, investitor bi se obvezao u narednih 5 godina najmanje 100 milijuna kuna od spomenutog iznosa uložiti natrag u Hrvatsku.

Nagodbom bi se izbjegao sasvim izvjestan arbitražni postupak pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (ICSID). Izbjegava se i tužba U.S. International Development Finance Corporation, razvojne banke SAD-a, pred američkim sudom, a zbog police osiguranja ulaganja koju investitor ima.
 
Nagodbom će se od državnog proračuna otkloniti potencijalna obveza od preko 1,25 milijardi kuna, uz dodatne visoke troškove stranih odvjetničkih ureda, svjedoka, vještaka i rada arbitražnog suda.

Procjena potencijalne obveze Republike Hrvatske temelji se na Notice of Dispute koju je investitor dostavio Republici Hrvatskoj 12. kolovoza 2020., a u kojoj se investitor poziva na povrede odredaba Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja koji je potpisan 1996., i to na povrede odredaba o nacionalnom tretmanu, povrede odredaba o poštenom i pravičnom tretmanu, uskraćivanje učinkovite sudske zaštite i izvlaštenje. Nakon provedene analize Međuresorno povjerenstvo predlaže Vladi Republike Hrvatske sklapanje nagodbe samo za dio investitorovog zahtjeva.

Procjena se temelji i na usporedbi s nagodbama koje su u prošlosti postignute s privatizacijskim investicijskim fondovima koji su sudjelovali u kuponskoj privatizaciji.

Ovim činom Republika Hrvatska nastavlja s konstruktivnim i odgovornim pristupom rješavanju arbitražnih sporova stranih investitora. Republika Hrvatska ovime šalje i jasnu poruku stranim investitorima da su dobrodošli i da su njihove investicije u našoj državi sigurne i zaštićene.

Priopćenja