Potpisan Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, porezima na dohodak i na imovinu između Vlade Rep. Hrvatske i Vlade Rep. Bjelarus...

Danas je u Ministarstvu financija Republike Hrvatske potpisan Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, porezima na dohodak i na imovinu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus.

Ugovor su potpisali ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, Tonino Picula i ministar poreza i carina Republike Bjelarus, Konstantin A. Sumar.

Priopćenja