Na Hvaru održan Leadership programme for EU integration: “Strengthening managerial competencies for the EU integration process of SEE public administration”

Leadership programme for EU integration, koji nastavlja dugogodišnju tradiciju Ljetne škole europskih integracija MVEP-a, održan je u Vrboskoj na otoku Hvaru od 5.-10. rujna 2022. u organizaciji Službe za prijenos znanja MVEP-a i Njemačke agencije za međunarodnu suradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ).
Riječ je o programu koji se kontinuirano provodi od 2004. godine. U početku je bio namijenjen državnim službenicima RH, a od 2013. godine državnim službenicima zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija). Na ovogodišnjem programu sudjelovali su rukovodeći državni službenici institucija zemalja Zapadnog Balkana koji se bave poslovima europskih integracija, vanjskim poslovima povezanim s EU temama, EU fondovima te područjem europskih integracija unutar nacionalnih parlamenata, a imaju ulogu središnje točke (focal point) u mrežama koje GIZ okuplja, a Hrvatska je partner, s ciljem poticanja regionalne suradnje u zemljama ZB, njihovog boljeg povezivanja i uspostavljanja međuinstitucionalne koordinacije.
Program je bio fokusiran na jačanje vještina i rukovodećih kompetencija za proces EU integracija, ali i osvježavanje znanja temama vezanim za proces EU integracija te izazovima s kojima se države suočavaju u rješavanju različitih zahtjeva procesa EU integracija. Poslužio je i kao platforma za raspravu o procesu EU integracija iz perspektive središnjih točaka. 
Hrvatski stručnjaci predstavili su teme digitalne strategije EU, ravnopravnosti spolova, pregovaračkih vještina i lobiranja unutar EU, koordinacije ključnih dionika u procesu EU integracija, komuniciranja s EU institucijama u pretpristupnom razdoblju i sudjelovanja u EU institucijama tijekom pregovaračkog procesa. U sklopu programa bile su organizirane i radionice na teme učinkovitosti timova, strateškog planiranja, zastupanja nacionalnih interesa u Vijeću EU-a te razvoja kompetencija i vještina potrebnih za EU pregovarački proces.
Sudionici su sadržaj i provedbu programa ocijenili najvišim ocjenama, što predstavlja još jedan dokaz primjenjivosti i korisnosti ovog tipa edukacije koja će se nastaviti i ubuduće.

Ostale vijesti