MVP RH izražava veliko zadovoljstvo odlukom Vijeća za opće poslove i vanjske odnose Europske unije...

Ministarstvo vanjskih poslova RH izražava veliko zadovoljstvo odlukom Vijeća za opće poslove i vanjske odnose Europske unije od 14. travnja 2003., kojom je od Europske komisije zatražena izrada mišljenja (tzv. “avis”) o zahtjevu Republike Hrvatske za članstvom u Europskoj uniji.

Odlukom Vijeća ministara EU ostvarene su pozitivne najave grčkog predsjedništva EU o brzom upućivanju zahtjeva RH u proceduru. Ujedno još jednom je potvrđeno načelo individualnog pristupa Europskoj uniji i dinamičan ritam Republike Hrvatske u njezinom približavanju EU.
Odluka Vijeća ministara EU potvrda je dosadašnjih postignuća Republike Hrvatske u ispunjavanju pravnih, političkih i gospodarskih uvjeta za članstvo u EU. Ova nova faza u odnosima između Republike Hrvatske i Europske unije od svih tijela državne uprave, od svih državnih institucija ali i drugih segmenata hrvatskog društva traži maksimalni angažman i aktivnu ulogu, kako u izvršenju zahtjevnog posla odgovaranja na tisuće pitanja o stanju u Hrvatskoj, tako i daljnjoj provedbi reformi i prilagodbi standardima Europske unije u čemu najvažnije mjesto ima nastavak jačanja demokracije, vladavine prava, zaštite ljudskih prava i prava manjina kao i suradnja s Haškim sudom.
Iako nema čvrste vremenske odrednice unutar koje Europska komisija mora izraditi “avis”, MVP očekuje, temeljem izjava najviših dužnosnika EK, da će cjelokupan postupak izrade i prihvaćanja avis-a trajati oko godinu dana.
Nakon izrade mišljenja od strane Europske komisije, Vijeće ministara će pripremiti izvješće koje će poslužiti kao temelj za donošenje političke odluke Europskog vijeća o davanju Republici Hrvatskoj statusa države kandidata i mogućem početku pregovora o punopravnom članstvu.
Do tada, uspješnost provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju bit će i dalje glavni kriterij za ocjenu uspješnosti ukupnih hrvatskih napora u približavanju Europskoj uniji, te za ostvarivanje ciljeva Vlade Republike Hrvatske – dostizanja spremnosti za punopravno članstvo do kraja 2006. godine.
Ministarstvo vanjskih poslova visoko cijeni zalaganje grčkog predsjedništva da države Procesa stabilizacije i pridruživanja budu prioritet Europske unije. U tom kontekstu današnja odluka o hrvatskom zahtjevu dodatna je potvrda europske perspektive svih država obuhvaćenih tim procesom.Priopćenja