Međunarodni dan ljudskih prava

  • Slika
Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. prosinca u spomen na datum kada je 1948. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Opću deklaraciju o ljudskim pravima.

Republika Hrvatska prepoznaje ključnu ulogu ljudskih prava i temeljnih sloboda u izgradnji mirnih, prosperitetnih i inkluzivnih društava. Stoga vođena načelima Deklaracije, Hrvatska u svom vanjskopolitičkom djelovanju aktivno nastoji pridonijeti unaprjeđenju postojećeg okvira zaštite ljudskih prava te ostaje snažna zagovornica poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti svih osoba, bez diskriminacije, uz puno poštovanje građanskih i političkih te gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava. Zato Hrvatska nastavlja predano raditi na daljnjem razvoju i unaprjeđivanju standarda ljudskih prava, posebice kad je riječ o borbi protiv kršenja normi međunarodnog humanitarnog prava, suzbijanju diskriminacije, ravnopravnosti spolova i ekonomskom osnaživanju žena te borbi protiv nasilja i zaštiti ranjivih skupina.

Nažalost, i ova je godina uvelike obilježena masovnim kršenjima ljudskih prava uslijed ilegalne i ničim izazvane agresije Ruske Federacije na Ukrajinu, kao i drugim slučajevima pogoršavanja ljudsko–pravnih standarda u cijelom svijetu. Česti su slučajevi nasilja i represije prema ženama i djevojčicama, što se dodatno pogoršava u područjima pogođenim oružanim sukobima. Također, bilježe se i brojni slučajevi ugrožavanja prava na mirno okupljanje te na slobodu medija i izražavanja. Ovo posljednje posebno dobiva na značenju u današnje vrijeme širokog korištenja digitalnih tehnologija i različitih online usluga. Zato je upravo digitalni prostor onaj na kojemu se napori za zaštitu i daljnji razvoj ljudskih prava moraju usmjeriti, i to na način da se s jedne strane omogući što šira dostupnost suvremenih tehnologija, ali uz istodobno suzbijanje bilo kakvog oblika online nasilja i zlouporabe.  

Slijedom svega, u ovako izazovnom trenutku za cijeli svijet, od najveće važnosti za našu zemlju ostaje i dalje predanost univerzalnim ljudsko–pravnim normama i preuzetim međunarodnim obvezama u okviru ključnih međunarodnih i regionalnih organizacija, a u suradnji sa svim europskim i međunarodnim partnerima.

Priopćenja