Konferencija o zaštiti voda i mora od onečišćenja plastikom i mikroplastikom

U sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Strategijom Europske unije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR), u Zagrebu je 29. studenog 2023. održana Konferencija o zaštiti voda i mora od onečišćenja plastikom i mikroplastikom. Konferenciju je organiziralo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. 

Sudionike konferencije uvodnim obraćanjem ispred MVEP pozdravila je gđa. Irena Alajbeg, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za gospodarske poslove i razvojnu suradnju

Na konferenciji je istaknuto kako je onečišćenje kopnenih voda i mora, sa naglaskom na Jadran, ozbiljan regionalni izazov koji se treba i može rješavati isključivo regionalnim pristupom. Tijekom konferencije stoga su od strane stručnjaka iz zemalja jadransko-jonske regije predstavljeni najbitniji aspekti zaštite voda i mora od onečišćenja plastikom, poput europskih,  međunarodnih i nacionalnih zakonodavnih okvira i projekata zaštite morskog okoliša, mehanizama identifikacije i prikupljanja morskog otpada, a predstavljeni su i zabrinjavajući učinci onečišćenja na zdravlja ljudi, morski okoliš i gospodarstvo. 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je, zajedno s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, su-koordinator svih aktivnosti u okviru hrvatskog predsjedanja EUSAIR-om (lipanj2023 do lipanj2024). Podrškom ovog kao i drugih događanja u okviru hrvatskog predsjedanja EUSAIR-om, MVEP snažno doprinosi provedbi prioriteta i programa predsjedanja.


Ostale vijesti