Jačanje kapaciteta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Sjeverne Makedonije

Služba za prijenos znanja MVEP-a u suradnji sa Sekretarijatom za europske poslove Sjeverne Makedonije i UN programom za projekte – UNOPS provela je edukaciju vezanu za prijenos hrvatskih iskustava iz područja ekološke proizvodnje.
Virtualni trening je temeljem suradnje vlade Norveške, Švedske i Hrvatske organiziran u okviru NORDIC projekta „Nordic support for progress of North Macedonia“, s ciljem osnaživanja makedonskih institucija za proces europskih integracija. Aktivnosti u okviru projekta provode se od travnja 2019. godine. Do sada je održano petnaestak aktivnosti u kojima su hrvatski stručnjaci upoznali državne dužnosnike i službenike institucija Sjeverne Makedonije s modelom uspostavljanja sustava koordinacije EU poslova u RH, radnim procedurama, komunikaciji s Europskom komisijom, poljoprivrednom politikom i politikom okoliša.
Stručna podrška Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Sjeverne Makedonije ovoga puta bila je usmjerena na pomoć u uspostavi zakonodavnog okvira za ekološku proizvodnju i označavanje ekoloških proizvoda u smislu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s legislativom EU. Edukacija predviđa tri zasebna modula. U prvom modulu hrvatska stručnjakinja iz Ministarstva poljoprivrede, gđa Gita Đurković, voditeljica Službe za ekološku proizvodnju, predstavila je iskustva RH iz pretpristupnog perioda vezana za uspostavu i razvoj pravnog i institucionalnog okvira ekološke proizvodnje i označavanja ekoloških proizvoda u RH. Također, sudionicima je dan pregled trenutnog zakonodavstva EU za područje ekološke proizvodnje.
 
U nadolazećem periodu, a kroz naredna dva modula pružit će se stručna podrška kolegama u Sjevernoj Makedoniji u području izrade Zakona o ekološkoj proizvodnji, nastavno na novu Uredbu EU u tom području.

Ostale vijesti