Državni tajnik Lucić predstavio Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske za 2022. godinu

  • Slika
Državni tajnik za vanjsku trgovinu i razvojnu suradnju Zdenko Lucić predstavio je u petak, 10. studenoga 2023. godine, u Hrvatskome saboru Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Državni tajnik Lucić izvijestio je kako je službena razvojna pomoć Republike Hrvatske u 2022. godini iznosila 135,2 milijuna eura. Važno je naglasiti da je u 2022. godini održan kontinuitet rasta godišnjeg izdvajanja za provedbu projekata i programa međunarodne razvojne suradnje, kao i upućivanja humanitarne pomoći. U odnosu na prethodnu 2021. godinu ukupni volumen službene razvojne pomoći RH porastao je za 61,28%.

U 2022. godini, o provedbi programa i projekata službene razvojne pomoći izvijestila su i podatke dostavila ukupno 32 dionika, što uključuje tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijske institucije i druge institucionalne dionike.

Prema podjeli pomoći, temeljem kriterija razvojne i humanitarne pomoći, najviše sredstava usmjereno je na razvojnu suradnju, nešto više od 60 posto. Vrijednost humanitarne pomoći inozemstvu, koja uključuje i troškove zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine u Republici Hrvatskoj, čini udio od približno 40 posto pomoći.

Vlada Republike Hrvatske snažno i dosljedno zagovara potrebu suradnje i pružanja pomoći zemljama jugoistočne Europe, za koje Hrvatska ima poseban interes. Ovo je napose važno u kontekstu procesa proširenja Europske unije te očuvanja hrvatskog naroda i njegovog nasljeđa u tim zemljama.

Republika Hrvatska snažno podupire razvitak i stabilnost Bosne i Hercegovine, kao i njezin put prema Europskoj uniji. Time se daje doprinos jačanju standarda na svim područjima - što je u interesu Bosne i Hercegovine i svih njenih građana, uključujući pripadnike konstitutivnog hrvatskog naroda. Podsjećamo da je očuvanje hrvatskog jezika, kulture i identiteta Hrvata koji žive izvan RH, ujedno i naša ustavna obveza. Stoga je Republika Hrvatska u 2022. godini nastavila s potporom razvitku i stabilnosti Bosne i Hercegovine te njezinu putu prema euroatlantskim integracijama.

Tijekom 2022. godine, u Bosni i Hercegovini provodili su se projekti s ciljem jačanja i poticanja razvoja demokratskih institucija, gospodarstva, kulture, poljoprivrede, sporta, znanosti te razvoja infrastrukture.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nastavilo je u 2022. godini s organiziranom potporom promicanja hrvatskog jezika i kulture među mladima iz Janjeva. Cilj projekta je jačanje veza s hrvatskom dijasporom u Janjevu kroz poticanje učenja hrvatskog jezika i proširivanje znanja o hrvatskoj kulturi kao osnovama hrvatskog nacionalnog identiteta.

Tijekom 2022. godine nastavilo se razvojno-humanitarno djelovanje donatora na području suzbijanja posljedica pandemije bolesti COVID-19.

Uvažavajući razinu izdvajanja za službenu razvojnu pomoć u 2022. godini, međunarodna razvojna suradnja i humanitarna pomoć Republike Hrvatske nastavlja s jačanjem svoje uloge na međunarodnom planu. snažnim angažmanom u globalnim inicijativama u 2022. godini, Republika Hrvatska je opravdala svoju ulogu solidarne i odgovorne države članice EU-a te pouzdanog partnera svim zemljama u razvoju.

Priopćenja