Državna tajnica Metelko-Zgombić na Vijeću za opće poslove

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić sudjelovala je u utorak, 25. siječnja 2022. godine, u Bruxellesu na sastanku Vijeća za opće poslove.

Vijeće je usvojilo Preporuku Vijeća o koordiniranom pristupu olakšavanju slobodnog kretanja tijekom pandemije Covid-19 kojom se zamjenjuje Preporuka 2020/1475.  Hrvatska je uložila pisanu Izjavu u kojoj je pozvala EK na usvajanje delegiranog akta kojim će se omogućiti priznavanje pozitivnog brzog antigenskog testa (RAT) za izdavanje EU potvrde o preboljenju od Covid-19.  Također, Hrvatska je istaknula važnost i potrebu izjednačavanja trajanja valjanosti EU digitalne COVID potvrde o preboljenju s potvrdom o cijepljenju na 270 dana, što je i znanstveno opravdano.

Naglasivši podršku prioritetima i ciljevima francuskog predsjedanja, državna tajnica je kazala da će Hrvatska tim ciljevima nastojati snažno pridonijeti, između ostalog i nastavkom sveobuhvatnih priprema za uvođenje eura i pristupanje Schengenu. Pozdravila je inicijativu predsjedništva o organizaciji konferencije posvećene zapadnom Balkanui založila se za pojačani angažman EU-a u regiji te u procesu proširenja.

Ministri su održali i prvu raspravu o zakonodavnom paketu nazvanom „Jačanje demokracije i integriteta izbora“ kojim su predstavljeni prijedlozi koji za cilj imaju jačanje europskih demokratskih poredaka i izbornih sustava i početak su priprema za europske izbore u proljeće 2024.

Predsjedništvo je izvijestilo o aktualnim događanjima u okviru Konferencije o budućnosti Europe, uključujući i o održanoj plenarnoj sjednici Konferencije i preporukama s održanih panela europskih građana. Državna tajnica je istaknula važnost uspješnog zaključenja Konferencije te kako očekuje da će se na idućim sastancima Vijeća za opće poslove raspraviti o planovima i poziciji Vijeća nakon završnog događanja planiranog za svibanj imajući u vidu preporuke s panela građana kao i sveukupne zaključke Konferencije.

Komisija je izvijestila o trenutačnom stanju u pogledu koordinacije mjera na EU razini kao i dijeljenju cjepiva na globalnoj razini, s naglaskom na mjere usmjerene na poboljšanje situacije u Africi u svjetlu nadolazećeg sastanka na vrhu EU - AU. Državna tajnica je istaknula kako Hrvatska podržava daljnju koordinaciju, ali da sve mjere i zakonodavstvo koje se dogovara i usvaja na EU razini mora biti što jasnije i lakše za provedbu kako bi činile paket koherentnih i razumljivih mjera u korist naših građana.

Na kraju sastanka, Komisija je izvijestila o sadašnjoj situaciji u odnosima EU i Ujedinjene Kraljevine i pregovorima o provedbi Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj, a koje je u ime UK od prosinca 2021. preuzela ministrica Truss. 

Priopćenja