Državna tajnica Metelko-Zgombić na Konferenciji o budućnosti Europe

  • Slika
  • Slika
  • Slika
Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić sudjelovala je na završnoj sjednici plenarne skupštine Konferencije o budućnosti Europe u Strasbourgu, 29. i 30. travnja 2022.
Plenarna skupština, koju čine građani kao i predstavnici četiri komponente iz redova država članica, nacionalnih parlamenata, Europskog parlamenta i Europske komisije, predstavila je završne prijedloge građana za Europu budućnosti. Oni su oblikovani temeljem preporuka europskih i nacionalnih panela građana, kao i niza događanja s građanima koji su tijekom protekle godine dana organizirani diljem Europe, uključujući u Hrvatskoj.
Državna tajnica pozdravila je Konferenciju, čije je oblikovanje započelo pod hrvatskim predsjedanjem Vijeća, kao jedinstveni demokratski projekt u čijem su središtu građani. Čestitajući svim građanima i građankama koji su se uključili u Konferenciju i izložili svoju viziju Europe kroz 49 prijedloga, istaknula je da će to biti vrijedan doprinos koji će se uzeti u obzir pri oblikovanju budućih europskih politika, u skladu s našom strateškom vizijom i prioritetima, kao i novim realnostima s kojim nas je suočila brutalna ruska agresija na Ukrajinu.
Kao sudionica Radne skupine za jače gospodarstvo, socijalnu pravdu i radna mjesta u sklopu plenuma, državna tajnica pozdravila je prijedloge Konferencije za europsko društvo i gospodarstvo budućnosti, koje treba biti čisto, zeleno i digitalno, konkurentno i otporno, uz snažnu socijalnu dimenziju i koheziju. To uključuje i mjere kojima ćemo odgovoriti na demografske izazove, jer je demografija prepoznata kao ključna sastavnica europske otpornosti. Niz prijedloga drugih radnih skupina također je oslovio ove izazove, naročito kad je riječ o mladima, digitalnoj tranziciji te klimi, primjerice mjerama za poticanje razvoja i povezanosti otoka. Ovi prijedlozi odražavaju i ideje i interese hrvatskih građana, kako su izneseni na raznim događanjima održanim u Hrvatskoj u sklopu Konferencije.  
Pohvaljujući izuzetan doprinos građana Hrvatske, o čemu svjedoči visok broj događaja i doprinosa na digitalnoj platformi Konferencije, državna tajnica dala je podršku prijedlozima za nastavak takvog dijaloga i u budućnosti.
Konferencija će biti zaključena svečanim događajem na Dan Europe, 9. svibnja 2022. u Strasbourgu, kada će Izvršni odbor Konferencije predstaviti njezino konačno izvješće predsjednicima Europskog vijeća, Europske komisije i Europskog parlamenta. Tri institucije izrazile su spremnost zatim brzo ispitati kako mogu djelotvorno djelovati na temelju tog Izvješća, svaka u okviru svojih nadležnosti i u skladu s Ugovorima.

Pisane vijesti