Danas je veleposlanika Republike Slovenije u Hrvatskoj, dr.Petera Bekeša, primio pomoćnik ministra vanjskih poslova, dr.Darko Bekić

Danas je veleposlanika Republike Slovenije u Hrvatskoj, dr. Petera Bekeša, primio pomoćnik ministra vanjskih poslova, dr. Darko Bekić.

Tom prilikom, slovenski veleposlanik zatražio je službeno stajalište hrvatske Vlade u svezi sa stajalištima, iznesenim na web-stranicama hrvatskog Ministarstva poljoprivrede o skoroj uspostavi gospodarske zone u hrvatskom dijelu Jadranskog mora.

Pomoćnik ministra, Darko Bekić obavijestio je veleposlanika Slovenije da će, još tijekom današnjeg dana, hrvatska strana pismeno odgovoriti na notu slovenskog Ministarstva vanjskih poslova, a zatim ga je opširno informirao o diplomatskim aktivnostima Hrvatske, kao i o stručno-tehničkim pripremama u našoj zemlji, vezano za očuvanje ugroženog ribljeg fonda, kao i za bolju ekološku zaštitu jadranskog bazena. Prema riječima dr.Bekića, ove aktivnosti i pripreme odvijaju se u skladu s nacionalnom politikom prirodnih i gospodarskih resursa Jadranskog mora, i u skladu s aktualnom reformom tzv. Zajedničke ribarske politike Europske Unije.

U sjedištu Europske Unije, naime, došlo se do spoznaje da se zbog visoke ugroženosti sredozemnog bazena, pa tako i Jadranskog mora, moraju hitno pronaći novi modaliteti i instrumenti zaštite ribljeg fonda i okoliša, pa se, među ostalim, za kraj ove godine o tome priprema i Europska konferencija u Veneciji.

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske je započelo konzultacije s Italijom, kao predsjedavajućom Europske Unije, a u stalnoj diplomatskoj komunikaciji je i sa Slovenijom, i sa drugim zemljama jadranskog bazena, Srbijom i Crnom Gorom, te Albanijom. Vladina Radna grupa za praćenje reforme Zajedničke ribarske politike EU, osnovana na inicijativu ministra vanjskih poslova RH, Tonina Picule, koju operativno vodi zamjenik ministra vanjskih poslova, dr.Ivan Šimonović intenzivno radi na pripremama hrvatske pozicije, kao i koncepcije rješenja ovog osjetljivog pitanja, bitnog za nacionalne gospodarske i političke interese.

Diplomatske konzultacije i rad Vladine komisije se nastavljaju i u njima će Hrvatska, po riječima dr.Bekića, zasigurno uvažavati i legitimne interese Slovenije, kao susjedne i prijateljske zemlje. Uostalom, kao dvije buduće članice Europske Unije, zajednički interes dviju zemalja treba biti da u Europsku Uniju unesu i Jadransko more, kao dobro zaštićeni i upravljani prirodni i gospodarski resurs.

U razgovoru sa slovenskim veleposlanikom, pomoćnik ministra, dr.Darko Bekić, ponovio je prijedlog da se dr.Ivan Šimonović i državni tajnik slovenskog Ministarstva vanjskih poslova, Iztok Mirošić, sastanu sredinom rujna, kako bi se međusobno informirali o stajalištima dvije susjedne zemlje o modalitetima i koncepciji optimalne zaštite Jadranskog mora, naglašavajući, pri tome, da je hrvatski Pomorski zakon već davno predvidio uspostavu gospodarskog pojasa, s time da se još samo čeka odluka Hrvatskog sabora o njegovu proglašenju, budući je to - prema međunarodnom pomorskom pravu - suverena odluka svake države koja ima izlaz na otvoreno more.

Na kraju razgovora, pomoćnik ministra vanjskih poslova, dr.Bekić založio se - uz puno slaganje veleposlanika Slovenije - da se usuglašavanje stajališta o institucionalnom obliku zaštite Jadranskog mora i u buduće zadrži u okvirima redovite diplomatske i stručne komunikacije, odnosno, na crti politike i strategije Europske Unije, te da se izbjegava bespotrebna politizacija, ili da se, s polovičnim informacijama i argumentima, podiže nervoza u medijima i javnosti obiju zemalja.Priopćenja