Završetak Twinning Light projekta "Support for participation in the ECAA – European Common Aviation Area" u Republici Sjevernoj Makedoniji

Dana 31. srpnja 2021. uspješno je završen Twinning Light projekt u Republici Sjevernoj Makedoniji pod nazivom "Support for participation in the ECAA – European Common Aviation Area" u vrijednosti 250.000 EUR.  Za implementaciju spomenutog projekta bila je zadužena Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (CCAA) dok je Agencija za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije (NM CAA) bila "twinning" partner i korisnik projekta. Ovim projektom hrvatski stručnjaci pomogli su makedonskim kolegama ojačati međunarodne zrakoplovne standarde u Republici Sjevernoj Makedoniji, poboljšati institucionalnu sposobnost i tehničke kompetencije NM CAA u skladu s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom EU u području zrakoplovstva.

Unatoč kraćem zastoju u provedbi aktivnosti i prelasku na on line način rada uslijed pandemije virusa COVID-19., u završnoj fazi uspješno su provedene dvije aktivnosti u Republici Hrvatskoj tijekom lipnja i srpnja 2021. Ovim živim aktivnostima omogućilo se osposobljavanje na radu desetak zaposlenika korisničke institucije Sjeverne Makedonije u području licenciranja osoblja, plovidbenosti zrakoplova, letačkih operacija ili aerodroma te organizacija studijske posjete nekolicine zaposlenika NM CAA koji su na sastancima s kolegama iz CCAA dobili priliku za bolji uvid i šire razumijevanje procesa unutar CCAA.

Provedba projekata prijenosa znanja i iskustva hrvatskih stručnjaka iz EU procesa jedan od vanjskopolitičkih ciljeva RH kojim se potiče reforma javne uprave, podupiru vrijednosti EU i razvijaju europske norme u državama korisnicama, što u konačnici doprinosi stabilizaciji i demokratizaciji ovih zemalja.

Hrvatske institucije iznimno su aktivne u provedbi Twinning projekata, što potkrepljuje statistika od ukupno 37 Twinning projekata u 9 država korisnica (14 Sjeverna Makedonija, 6 BiH, 6 Crna Gora, 3 Srbija, 2 u Gruziji, 2 na Kosovu, 2 u Moldovi, te po u 1 Albaniji i Zambiji). Ostale vijesti