DONESENA UREDBA (EU) 2021/821 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI REŽIMA UNIJE ZA KONTROLU IZVOZA, BROKERINGA, TEHNIČKE POMOĆI, PROVOZA I PRIJENOSA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM (PREINAKA)

U Službenom listu Europske unije 11. lipnja 2021. godine obavljena je Uredba (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom (preinaka).

Jedan od glavnih razloga modernizacije i harmonizacije Uredbe EU o kontroli izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom temelji se na postojanju rizika od proliferacije robe koja nije navedena na kontrolnom popisu EU, a koja služi za kibernetički nadzor. Takva roba je posebno osmišljena kako bi se omogućila neovlaštena analiza prometa u informacijskim i telekomunikacijskim sustavima, a kojom bi se provodio prikriveni nadzor fizičkih osoba praćenjem, izdvajanjem, prikupljanjem i analiziranjem podataka iz tih sustava.

Uz bolju kontrolu izvoza robe za kibernetički nadzor, neke od izmjena koje vrijedi istaknuti u novoj Uredbi tiču se EU autonomne kontrole nadzora robe koja se može koristiti za kršenje ljudskih prava te bolju kontrolu prijenosa „emerging“ tehnologija kao i prijenosa softvera i tehnologije s dvojnom namjenom na odredišta izvan carinskog područja Unije.

Kako bi se ograničilo administrativno opterećenje za izvoznike i nadležna tijela država članica, nova Uredba izvoznicima pruža mogućnost podnošenja zahtjeva za korištenje dvije nove Opće izvozne dozvole za prijenos unutar EU – EU007 za izvoz softvera i tehnologije „unutar grupe“ te EU008 za prijenos tehnologije koja ima mogućnost enkripcije.  

Ova Uredba stupa na snagu devedesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije te se njome stavljaju van snage odredbe Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009.Ostale vijesti