2021 FORUM ZA KONTROLU IZVOZA SAVE THE DATE, 08. prosinca 2021, Bruxelles

2021 FORUM ZA KONTROLU IZVOZA SAVE THE DATE

Forum za kontrolu izvoza 2021. organiziran od strane Europske Komisije pružit će priliku stručnjacima iz država članica EU -a i Europskog parlamenta, industriji, akademskim krugovima i civilnom društvu da razgovaraju o najnovijim kretanjima kontrole izvoza u EU -u i na globalnoj razini, uključujući početne korake za provedbu nove Uredba o robi s dvojnom namjenom koja je na snazi od 9. rujna 2021. godine.Ostale vijesti