Vize

Za sve strane putnike, neovisno o državljanstvu, zbog skraćenja procedure na graničnom prijelazu, savjetujemo prethodno ispunjavanje najave prelaska granice putem aplikacije Enter Croatia:
https://entercroatia.mup.hr/
 
 
VIZE
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Moskvi konzularno je nadležno za područje Ruske Federacije, i Republike Bjelarusa.
Stranac je dužan pribaviti vizu prije putovanja u Hrvatsku u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu. Ako Hrvatska nema veleposlanstva/konzulata u nekoj državi, stranac može podnijeti zahtjev i u najbližem hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu.
Obavijesti o postupku izdavanja viza i hrvatskom viznom sustavu dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske na poveznici:
https://mvep.gov.hr/informacije-za-gradjane-244593/konzularne-informacije-22730/vize-22733/pregled-viznog-sustava/22853
 
VAŽNA OBAVIJEST:
Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU (link https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/files/file/2014/140724-5652014eu-hr.pdf ). Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku.
Stranci koji su nositelji:
 • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengeskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;
 • vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;
 • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;
 • dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Bugarske, taksativno navedene u Prilogu I. Odluke br. 565/2014/EU
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Cipra, taksativno navedene u Prilogu III. Odluke br. 565/2014/EU
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u Prilogu IV. Odluke br. 565/2014/EU
 
ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.
Tekst Odluke br. 565/2014/EU dostupan je na poveznici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:157:FULL&from=EN
 
Rok valjanosti navedenih isprava koje se priznaju kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka na području Hrvatske.
Olakšani ulazak stranaca na snazi je do datuma potpune primjene odredaba schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj. 
 
ŠTO JE VIZA?
Viza je odobrenje za tranzit preko područja Hrvatske, ili za ulazak i boravak do 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.
Izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka u svrhu tranzita, turističkog, poslovnog, privatnog ili drugog putovanja.
Izdana viza nije i jamstvo ulaska u Hrvatsku, nego moraju biti ispunjeni i ostali propisani uvjeti za ulazak stranaca u Hrvatsku:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2600.html
 
Na osnovi vize stranac ne može raditi u Hrvatskoj.
 
KADA JE ZAHTJEV ZA VIZU DOPUŠTEN?
Zahtjev za vizu dopušten je ako:
1.  je podnesen manje od 6 mjeseca prije datuma namjeravanog putovanja,
2. je priložen obrazac zahtjev za vizu  ispunjava se latiničnim pismom, velikim tiskanim slovima, mora biti potpuno ispunjen i vlastoručno potpisan (VAŽNO: zahtjev mora biti potpisan na dva mjesta). Obrazac zahtjeva može se ispuniti i online na poveznici https://crovisa.mvep.hr/default.aspx?langId=ru Nakon ispunjavanja online zahtjeva, potrebno ga je otisnuti te zatim uz isti priložiti svu potrebnu propisanu dokumentaciju.
 
3. je priložena valjana putna isprava:
 • rok valjanosti mora biti najmanje tri mjeseca dulji od roka valjanosti vize
 • mora biti izdana u posljednjih 10 godina
 • mora sadržavati najmanje dvije prazne stranice za unošenje vize
4. je priložena jedna fotografija u boji veličine 35x45 mm:
 • Osobu mora prikazivati s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta na frontalnoj snimci.
 • Iznimno, slijepe osobe koje nose tamne naočale mogu biti fotografirane s tamnim naočalama.
 • Na fotografiji osobe koja zbog vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu moraju se vidjeti obrazi, brada i čelo.
 • Djeca na fotografiji moraju biti sama, a lice im mora biti u potpunosti vidljivo i oči otvorene.
 • Na fotografiji, glava osobe (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije, ali ne smije biti viša od 36 mm. Glava na fotografiji mora biti centrirana u središtu fotografije. Razmak očiju (od sredine lijevog do sredine desnog oka) mora iznositi najmanje 8 mm (optimalno 10 mm).
 • Fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, s visokom kvalitetom tiska. Pozadina mora biti jednobojno svijetla, bez uzoraka i s dovoljnim kontrastom prema licu i kosi.
5. je uplaćena propisana vizna pristojba
 
Ako gore navedeni uvjeti nisu ispunjeni, zahtjev za vizu je nedopušten i Veleposlanstvo ga neće prihvatiti.