Opće konzularne djelatnosti

1. OVJERA POTPISA

1.1. Osobna nazočnost
Za ovjeru potpisa nužno je u Veleposlanstvo donijeti ispravu kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo (važeća osobna iskaznica, važeća putovnica).


2. MATIČARSTVO

2.1. Prijava činjenice sklapanja braka u državne matice Republike Hrvatske

Za prijavu braka u državne matice Republike Hrvatske nužno je dostaviti izvornik vjenčanog lista  iz nadležnog matičnog ureda, s pripadajućim prijevodom na hrvatski jezik, ovjeren kod javnog bilježnika . Također je nužno priložiti presliku identifikacijske isprave, kao i dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog od supružnika. Isto tako treba popuniti i dostaviti obrazac „Prijava braka“, koji je dostupan u rubrici Obrasci.

2.2. Prijava činjenice rođenja djeteta u državne matice Republike Hrvatske

Za prijavu djeteta u državne matice Republike Hrvatske nužno je dostaviti izvornik rodnog lista iz nadležnog matičnog ureda, s pripadajućim prijevodom na hrvatski jezik. Također je nužno priložiti presliku identifikacijske isprave, kao i dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog od roditelja. Isto tako treba popuniti i dostaviti obrazac „Prijava djeteta“, koji je dostupan u rubrici Obrasci.

Za prijavu činjenice rođenja djeteta se ne plaća konzularna pristojba.

2.3. Prijava činjenice smrti u državne matice Republike Hrvatske

Za prijavu smrti u državne matice Republike Hrvatske nužno je dostaviti izvornik smrtnog lista od nadležnog matičnog ureda s pripadajućim prijevodom na hrvatski jezik. Također je nužno priložiti presliku identifikacijske isprave, kao i dokaz o hrvatskom državljanstvu pokojne osobe. Isto tako treba popuniti i dostaviti obrazac „Prijava smrti“, koji je dostupan u rubrici Obrasci.

2.4. Dostava izvadaka iz matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih Republike Hrvatske
Za pribavljanje Izvadaka iz državnih matice Republike Hrvatske nužno je popuniti i dostaviti obrazac, koji je dostupan u rubrici Obrasci. Dostava traje nekoliko tjedana, ovisno o matičnom uredu u kojem se zatraženi izvadak izdaje.
Moguće je također putem sustava e-Građani pristupiti usluzi e-Matica, koja omogućava pregled podataka iz državnih matica i knjige državljana te njihovo kreiranje i ispisivanje. Tako pribavljeni dokumenti mogu se koristiti u pravnom prometu.
https://matice.gov.hr/EDokumentiProvjera


3. DRŽAVLJANSTVO

Za primitak u hrvatsko državljanstvo potrebno je popuniti obrazac "Zahtjev i upitnik za stjecanje državljanstva", koji je dostupan u rubrici Obrasci, priložiti životopis,  te dostaviti slijedeće dokumente:

 • javni dokument starijeg datuma iz kojeg je vidljivo da se stranka izjašnjavala kao pripadnik hrvatskog naroda (radna knjižica, vojna knjižica, svjedodžba, indeks itd.). Ukoliko u navedenim dokumentima nema rubrike "Narodnost" ipak je potrebno dostaviti preslike istih, kao i javne isprave roditelja kojima se dokazuje pripadnost hrvatskom narodu.
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je stranka u bračnoj zajednici), ne stariji od 6 mjeseci
 • ovjerenu presliku važeće identifikacijske isprave (vozačka dozvola, putovnica ili slično)
 • ako su zahtjevom roditelja obuhvaćena i malodobna djeca, potrebna je suglasnost drugog roditelja te za svako malodobno dijete izvod iz matične knjige rođenih. Djeca starija od 14 godina moraju dati pismenu suglasnost.
 • dostaviti potvrdu o nekažnjavanju, prevedenu i ovjerenu kod javnog bilježnika

Napomena:

 • Uz sve isprave na stranom jeziku nužno je dostaviti prijevod na hrvatskom jeziku.

Ukoliko želite saznati više o uvjetima za stjecanje hrvatskog državljanstva molimo da posjetite web stranicu Ministarstva unutarnjih poslova Republike: www.mup.hr.
 

3.1. Prestanak državljanstva

Državljanstvo Republike Hrvatske prestaje:

 • otpustom
 • odricanjem
 • po međunarodnim ugovorima

Otpust iz hrvatskog državljanstva može se dati osobi koja je podnijela zahtjev za otpust i udovoljava propisanim uvjetima.
Poslove u vezi otpusta iz hrvatskog državljanstva obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova i sve informacije i obrasci dostupni su na: http://www.mup.hr/39.aspx


4. POTVRDE O BORAVKU I RADU

Za dobivanje potvrde o boravku i radu u inozemstvu nužno je dostaviti presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu, presliku važeće identifikacijske isprave (hrvatske ili inozemne putovnice), presliku potvrde o boravku u Ruskoj Federaciji, Republici Bjelarus ili Republici Kazakstan (vize, registracija, potvrda o plaćenom porezu, potvrdu poslodavca…). Obrazac "Zahtjev za izdavanje potvrde o boravku u inozemstvu" dostupan je u rubrici Obrasci.
Rok za korištenje predmetne povlastice (za uvoz predmeta kućanstva) je 12 mjeseci, a računa se od datuma preseljenja odnosno povratka korisnika povlastice u Republiku Hrvatsku, naznačenog u izjavi koju daje kod javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije informacije dostupne su na:
http://www.carina.hr/Putnici/Povlastice.aspx


5. IZDAVANJE SPROVODNICE ZA PRIJENOS POSMRTNIH OSTATAKA U RH

Za izdavanje sprovodnice za prijenos posmrtnih ostataka u Republiku Hrvatsku nužno je dostaviti slijedeće isprave:

 • identifikacijsku ispravu preminule osobe,
 • liječnička potvrda o smrti s naznakom uzroka smrti
 • izvadak iz matice umrlih
 • dokaz o državljanstvu preminule osobe
 • ime i prezime osobe koja prati tijelo preminule osobe
 • podatci o prijevozniku (zrakoplov, auto i sl.),
 • potvrda groblja o mjestu ukopa ukoliko se radi o osobi koja nije bila hrvatski državljanin,

Provoz umrle osobe kroz Republiku Hrvatsku (tranzit) obavlja se bez sprovodnice. Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice, ali je potrebno predočiti potvrdu krematorija o kremiranju.

 

6. UVJETI ULASKA PASA I MAČAKA U HRVATSKU

Psi u pratnji posjednika, koji se provoze preko područja Republike Hrvatske te oni koji privremeno borave u Hrvatskoj, moraju, prije ulaska u zemlju, biti označeni mikročipom ili jasno čitljivim tetovir brojem koji mora biti upisan u svjedodžbu (odnosno valjanu EU-putovnicu za kućne ljubimce izdanu u skladu s važećim zakonodavstvom Europske unije).

Ako su psi označeni mikročipom koji nije u skladu s kriterijima određenim hrvatskim propisima, tj. propisima EU, posjednik mora osigurati odgovarajući čitač za očitavanje identifikacijskog broja s mikročipa.

Psi koji su uvezeni na područje Hrvatske u svrhu trajnog boravka, a nisu označeni mikročipom, moraju biti označeni mikročipom u roku od 15 dana od dana ulaska u zemlju.

Rješenje o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za uvoz hrvatske Uprave za veterinarstvo nije potrebno za kućne ljubimce (psi, mačke, ukrasne i egzotične ptice, zamorčad, hrčci i dr.) ako:
1. nisu namijenjeni za daljnju prodaju i ostaju u vlasništvu uvoznika;
2. ih prati propisana međunarodna svjedodžba o zdravlju životinja ili veterinarski certifikat (odnosno valjana EU-putovnica za kućne ljubimce), u kojemu nadležno tijelo zemlje izvoznice potvrđuje da su:
   a) životinje zdrave i da ne pokazuju sumnju na zarazne bolesti koje su obvezne prijavljivanju i da ne potječu iz područja u kojima vladaju zarazne bolesti koje se tom vrstom životinja mogu prenositi;
   b) psi označeni u skladu sa hrvatskim zakonom;
   c) psi cijepljeni protiv bjesnoće:

 • prije ne manje od 6 mjeseci i ne više od godinu dana prije otpreme u slučaju primarne vakcinacije, koja bi trebala biti provedena kada je životinja bila stara najmanje 3 mjeseca;
 • prije ne više od godinu dana u slučaju svake sljedeće ("booster") vakcinacije;
 • umrtvljenim sojem virusa bjesnoće.

Zabranjen je uvoz i privremeni boravak na području Hrvatske moguće opasnih pasa pasmine terijera tipa bull koji nisu upisani u registar Međunarodnog kinološkog saveza (FCI) (pit bull terijera) i njihovih križanaca.

U gradu Zagrebu (a slični uvijeti i način držanja pasa doneseni su i drugdje u Hrvatskoj) je određeno da se na ulici, javnoj površini, parkovima, te u prostorijama koje služe zgradi kao cjelini (stubište, ulaz, dizalo, dvorište i slično) pas mora voditi na uzici tako da ne ugrožava sigurnost i zdravlje ljudi, drugih životinja i njihovo kretanje.

Psi koji su zbog svojih urođenih svojstava i agresivnog instinkta ili izvježbanosti opasni za sigurnost ljudi, a posebno dobermani, američki stafordski terijeri, bulterijeri, pitbul terijeri, rotwaileri, doge, njemački i belgijski ovčari, japanski borilački psi, veliki japanski špicevi, mastifi, šarplaninci i njihovi križanci, moraju se, na javnim površinama voditi na uzici, obavezno s brnjicom.

Iznimno, bordoške doge i napuljski mastifi vode se, na javnoj površini, na uzici, ali bez brnjice.


7. ZAMJENA INOZEMNE VOZAČKE DOZVOLE HRVATSKOM

Za izdavanje vozačke dozvole na osnovi inozemne vozačke dozvole, uz zahtjev, koji se predaje u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta, potrebno je priložiti inozemnu vozačku dozvolu, prijevod inozemne vozačke dozvole, ukoliko se iz nje ne može zaključiti za koju kategoriju se može zamijeniti ili vrijedi li, odnosno da joj nije protekao rok valjanosti više od šest mjeseci, uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima, ne starije od šest mjeseci, i dvije fotografije veličine 30mm x 35mm..