Pristojbe

Plaćanje pristojbi iz djelatnosti konzularnih poslova uređeno je Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04 i 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60,08, 62/08, 30/09 i 20/10), tarifni brojevi od 74 do 101.

Plaćanje konzularnih pristojbi obavlja se putem uplatnice koja se dobije u konzularnom uredu Veleposlanstva RH u Moskvi, te se uplaćuje u obližnjoj banci Unicredit ili u banci Raiffeisen. Nerezidenti mogu konzularnu pristojbu uplatiti i putem internet bankarstva isključivo u eurima i to najmanje tri dana prije podnošenja zahtjeva za izvršenje konzularne radnje. Pri tome valja voditi računa da na račun Veleposlanstva RH u Moskvi mora biti uplaćen puni iznos pristojbe te da ista ne smije biti umanjena za proviziju banke. Isprintani primjerak uplatnice prilaže se zahtjevu za izvršenje konzularne radnje.