Vize

PREGLED VIZNOG SUSTAVA
 
Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU. Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku.
Stranci koji su nositelji:
 • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengenskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;
 • vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;
 • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;
 • dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Bugarske, taksativno navedene u Prilogu I. Odluke br. 565/2014/EU,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Cipra, taksativno navedene u Prilogu III. Odluke br. 565/2014/EU;
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u Prilogu IV. Odluke br. 565/2014/EU;
 
 
ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.
 
Tekst Odluke br. 565/2014/EU dostupan je na poveznici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:157:FULL&from=EN
 
 
Rok valjanosti navedenih isprava koje se priznaju kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka na području Hrvatske.
Putovnica mora vrijediti još najmanje tri mjeseca nakon datuma planiranog odlaska iz Hrvatske te mora biti izdana u posljednjih 10 godina.
Olakšani ulazak stranaca na snazi je do dana potpune primjene odredaba schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj. 
 
 
 
Obavijest za članove obitelji građana EU/EGP/Švicarske, koji su državljani trećih zemalja
Članovi obitelji građana Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske, koji su državljani trećih zemalja, ostvaruju pravo na slobodno kretanje u skladu s Direktivom 2004/38/EZ od 29. travnja 2004. godine koju je Republika Hrvatska prenijela u svoje nacionalno zakonodavstvo.
Član obitelji građana EU/EGP/Švicarske može putovati bez vize u Hrvatsku ako ima valjanu putovnicu i valjanu iskaznicu naziva “Boravišna iskaznica za člana obitelji građana Unije” (“Residence card of a family member of a Union citizen”) te ako putuje u pratnji ili se pridružuje članu obitelji koji je građanin EU/EGP/Švicarske.
Ako član obitelji građanina EU/EGP/Švicarske nema takvu iskaznicu, potrebna mu je hrvatska viza.
U slučajevima kada članovi obitelji građana EU/EGP/Švicarske putuju s ili se pridružuju članu obitelji građana EU/EGP/Švicarske, a trebaju vizu, dodjeljuje se prioritetni termin za predaju zahtjeva izravno u Veleposlanstvu. Takvi se zahtjevi obrađuju po žurnom postupku i bez naplate vizne pristojbe uz predočenje minimalne dokumentacije: obrazac zahtjeva za vizu, valjana putovnica, fotografija i dokaz o obiteljskoj vezi s građaninom EU/EGP/Švicarske.

Za sve ostale svrhe putovanja, tj. kada ne putuju s ili se ne pridružuju članu obitelji državljana država članica EU/EGP/Švicarske, proces zaprimanja i obrade zahtjeva za vizu je uobičajen te se naplaćuje vizna pristojba.
Tekst Direktive 2004/38/EZ možete pogledati ovdje: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0038&qid=1444653422237&from=HR
 
 
 
POSTUPAK IZDAVANJA VIZE
 
Dokumentacija uz zahtjev
Viza je odobrenje za:
 • tranzit kroz ili namjeravani boravak na području Hrvatske u trajanju do 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana; ( C viza)
 • tranzit kroz međunarodni tranzitni prostor zračnih luka u Hrvatskoj; (A viza)
Izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka u svrhu tranzitaturističkogposlovnogprivatnog ili drugog putovanja.
Rok valjanosti vize ovisi o okolnostima putovanja stranaca u Hrvatsku i ne može biti dulji od pet godina. 
Samo posjedovanje vize nije i jamstvo ulaska u Hrvatsku, nego moraju biti ispunjeni i ostali propisani uvjeti za ulazak stranaca. Na osnovi vize, stranac ne može raditi na području Republike Hrvatske.
Zahtjev za vizu podnosi se:
 • prije ulaska u Hrvatsku, u Veleposlanstvu.
 • osobno. Iznimno, u opravdanim slučajevima, podnositelj ne mora osobno podnijeti zahtjev, ali mora osobno pristupiti u veleposlanstvo/konzulat radi izdavanja vize.
Zahtjeve za maloljetnike ili osobe lišene poslovne sposobnosti podnose njihovi zakonski zastupnici.
Zahtjev za vizu podnosi se najranije šest mjeseci, a za pomorce koji obavljaju svoje dužnosti najranije devet mjeseci, prije početka namjeravanoga putovanja te u pravilu najkasnije 15 kalendarskih dana prije početka namjeravanoga putovanja.
Podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju uz zahtjev za vizu:
 • valjanu putnu ispravu:
  • rok valjanosti putne isprave u koju se unosi viza mora biti najmanje tri mjeseca dulji od roka valjanosti vize,
  • putna isprava mora biti izdana u posljednjih 10 godina
  • putna isprava mora sadržavati najmanje dvije prazne stranice za unošenje vize
 • jednu fotografiju u boji veličine 35x45 mm
 • dokaz o valjanom putnom zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o uplaćenoj viznoj pristojbi
 • dokumentaciju kojom dokazuje:
  • svrhu boravka u Hrvatskoj,
  • osigurani smještaj,
  • osigurana sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u treću državu,
  • sredstvo putovanja i namjeru povratka u matičnu zemlju, odnosno mogućnost ulaska u treću zemlju
 
Stranci, kojima je potrebna viza za Hrvatsku, obrazac zahtjeva za vizu mogu ispuniti i putem internetskih stranica na poveznici crovisa.mvep.hr (dostupan je na hrvatskom, engleskom, ruskom, ukrajinskom, turskom i albanskom jeziku).
Nakon ispunjavanja online zahtjeva, potrebno ga je otisnuti i s ostalom propisanom dokumentacijom podnijeti zahtjev za vizu u nadležnom hrvatskom veleposlanstvu.