PRIJAVE, sklapanja braka, rođenja, smrti, sprovodnice

PRIJAVA SKLAPANJA BRAKA
Hrvatski državljani koji su pred nadležnim tijelima Republike Litve sklopili brak mogu putem Veleposlanstva prijaviti sklapanje braka u maticama vjenčanih u Republici Hrvatskoj.
 Zahtjevu je potrebno priložiti:
 • vjenčani list na međunarodnom obrascu (internacionalni vjenčani list), ne stariji od 6 mjeseci
 • valjane putovnice ili drugu identifikacijsku ispravu oba supružnika
Sklopljeni brak upisuje se u matičnom uredu prema mjestu prebivališta bračnih drugova, a za one koji nema ju prebivalište u RH u jednom od matičnih ureda Grada Zagreba.

Za prijavu sklopljenog braka ne naplaćuje se konzularna pristojba, no ukoliko se zahtjeva izdavanje domovnice i vjenčanog lista na novo osobno ime, za to se naplaćuje pristojba sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama.
 
PRIJAVA ROĐENJA DJETETA
Zahtjev za prijavu djeteta u državnu maticu rođenih (rodni list) i knjigu državljana RH podnosi roditelj koji je hrvatski državljanin.
Za prijavu rođenja djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
 • obrazac za prijavu (dobije se u Veleposlanstvu)
 • rodni list djeteta izdan na međunarodnom obrascu (međunarodni rodni list), ne stariji od 6 mjeseci
 • dokaz o državljanstvu roditelja (valjana hrvatska putovnica ili osobna iskaznica)
 • vjenčani list roditelja
 • ako roditelji nisu u braku – zapisnik o priznavanju očinstva s prijevodom na hrvatski jezik
Novorođeno dijete upisuje se u matični ured prema mjestu prebivališta roditelja, a za one koji nemaju prebivalište u RH u jednom od matičnih ureda Grada Zagreba.

Za prijavu rođenja djeteta ne naplaćuje se konzularna pristojba, no ukoliko se zahtjeva dostava domovnice i rodnog lista, za te radnje se naplaćuje konzularna pristojba sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama.
 
Naknadni upis u maticu rođenih i knjigu državljana moguć je za dijete do navršene 18. godine života djeteta ukoliko je barem jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta bio hrvatski državljanin. Zahtjev za upis podnosi roditelj koji je hrvatski državljanin ili oba roditelja (preporuča se) uz predočenje svojih valjanih identifikacijskih isprava i dokaza o hrvatskom državljanstvu (ukoliko predoče stranu identifikacijsku ispravu). Zahtjevu je potrebno priložiti međunarodni izvadak iz matice rođenih s važećim podacima u trenutku podnošenja zahtjeva za upis u maticu rođenih i knjigu hrvatskih državljana.
Ukoliko roditelji djeteta nisu u braku, uz navedene je isprave potrebno priložiti i zapisnik o priznavanju očinstva (ili ovjerenu presliku) s prijevodom na hrvatski jezik.
Zahtjev za naknadni upis u maticu rođenih za punoljetne osobe podnosi se osobno. Zahtjevu je potrebno priložiti valjanu identifikacijsku ispravu i izvadak iz matice rođenih izdan na međunarodnom obrascu sukladno Bečkoj konvenciji te također izvadak iz matice vjenčanih na propisanom obrascu za osobe koje su u braku. Ukoliko je brak prestao potrebno je priložiti pravomoćnu sudsku presudu o rastavi braka s prijevodom na hrvatski jezik (za rastave pred litavskim sudom). Za preminulog supružnika potrebno je priložiti izvadak iz matice umrlih na propisanom obrascu.
 
IZDAVANJE SPROVODNICE
Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 43/09) propisan je način prijenosa umrle osobe iz inozemstva u Hrvatsku.
U slučaju smrti u inozemstvu, osoba koja radi pokopa želi prenijeti tijelo umrle osobe (ili njegove ekshumirane ostatke) iz strane zemlje gdje se ono nalazi u Hrvatsku, podnosi zahtjev u hrvatskoj diplomatskoj misiji/konzularnom uredu u inozemstvu.
Osim obrasca sprovodnice koji rodbina preminulog ili pogrebno poduzeće koje organizira prijevoz ispunjava u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, zahtjevu je potrebno priložiti sljedeće:
 • izvadak iz matice umrlih na međunarodnom obrascu (prema pravilima  Bečke konvencije),
 • liječničku potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti (da se ne radi o zaraznoj bolesti),
 • dokaz o državljanstvu preminule osobe,
 • putovnicu preminule osobe, koju službenik u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu mora poništiti (ukoliko je hrvatski državljanin posjedovao putovnicu),
 • odobrenje (potvrdu) za prijenos umrle osobe države iz koje se umrla osoba prenosi,
 • podatke o prijevozniku (pogrebno poduzeće): osobni podaci vozača, broj putovnice, registarske oznake vozila; ako će u vozilu koje će prevoziti tijelo preminule osobe biti i netko od rodbine preminuloga, potrebni su i njegovi podaci: ako će tijelo biti otpremljeno zrakoplovom, potrebni su podaci o broju leta, zračnoj kompaniji i zračnoj luci slijetanja zrakoplova, odnosno prijevoznom sredstvu na koji će prijevoz tijela preminule osobe biti nastavljen i podatke o graničnim prijelazima te tko će tijelo preuzeti.
Ako je riječ o stranom državljaninu za kojeg se traži ukop u Hrvatskoj potrebno je priložiti i potvrdu (pisani dokaz) groblja (ili župe) u kojem je naznačeno mjesto pokopa/ukopa.
Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice, ali je potrebna potvrda krematorija (koja se dostavlja na uvid policijskim službenicima pri ulasku u Hrvatsku).
Za provoz (tranzit) umrle osobe preko područja Hrvatske nije potrebna sprovodnica Republike Hrvatske.
Za izdavanje sprovodnice naplaćuje se konzularna pristojba temeljem tar. br. 65. Zakona o upravnim pristojbama.
Napomena:
Da bi diplomatske misije ili konzularni uredi Hrvatske mogle provesti promjenu statusa osobe, odnosno evidentirati status «OSOBA UMRLA» u evidencijama prijavljenog prebivališta i boravišta građana, za čije je vođenje nadležno Ministarstvo unutarnjih poslova, potrebno je dostaviti inozemni smrtni list  (pravovaljano ovjeren) u svim slučajevima kad diplomatske misije ili konzularni uredi izdaju sprovodnice za prijenos posmrtnih ostataka hrvatskih državljana.
Inozemni smrtni list treba dostaviti također i u slučajevima kada se dođe do saznanja o činjenici smrti hrvatskog državljanina čiji se posmrtni ostaci ne prenose u Hrvatsku, nego se ukop obavlja u inozemstvu i to bez obzira na činjenicu da li je umrla osoba imala prijavljeno prebivalište i da li je rođena u Hrvatskoj ili inozemstvu. U navedenim slučajevima pravno relevantna činjenica je da je riječ o utvrđenoj smrti hrvatskog državljanina, koja se mora evidentirati u službenim evidencijama Hrvatske. 
 
 
DOSTAVA IZVADAKA IZ MATIČNIH KNJIGA RH (rodni, smrtni i vjenčani listovi, domovnice)
Izvatke iz matica RH (rodne, smrtne i vjenčane listove te domovnice) moguće je pribaviti putem konzularnog odjela. Dostava traje 3-4 mjeseca, ovisno o matičnom uredu u kojem se zatraženi izvadak izdaje.
Konzularna pristojba se naplaćuje sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama.