Državljanstvo

Stjecanje hrvatskog državljanstva

Zakonom o hrvatskom državljanstvu («Narodne novine» broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93-Odluka USRH, 4/94 i 130/11) uređuje se hrvatsko državljanstvo, pretpostavke za njegovo stjecanje i prestanak.

Hrvatsko državljanstvo stječe se:

 • podrijetlom;
 • rođenjem na području Hrvatske;
 • prirođenjem;
 • po međunarodnim ugovorima.

Osobe koje su hrvatsko državljanstvo stekle podrijetlom ili rođenjem na području Hrvatske u evidenciju o državljanstvu upisuju se prilikom upisa u maticu rođenih. Zahtjev za upis u evidenciju može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Poslove stjecanja hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Hrvatske obavljaju nadležni uredi državne uprave, odnosno gradski ured Grada Zagreba.

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika.

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Poslove u svezi sa stjecanjem hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova.

Na internetskim stranicama ovog Ministarstva kao i na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr), dostupne su upute i obrasci vezani za stjecanje hrvatskog državljanstva.

Stjecanje hrvatskog državljanstva (životopis):

Životopis koji se prilaže uz zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo treba sadržavati:

 • osobne podatke
 • stručna sprema
 • zaposlenje
 • boravak odnosno prebivalište u inozemstvu
 • bračni status
 • podatke o djeci
 • podatke o roditeljima
 • podatke o najbližim srodnicima koji su stekli hrvatsko državljanstvo

Stranka u životopisu treba navesti razloge za stjecanje državljanstva,  svoj odnos prema pravnom poretku, običajima i prihvaćenju hrvatske kulture, a ovisno o pravnoj osnovi podnošenja zahtjeva, i o tome gdje su preci boravili do iseljenja, kada su i iz kojih razloga napustili Hrvatsku, kada su i s kojim ispravama doselili u inozemstvo, o načinu iskazivanja pripadnosti hrvatskom narodu tijekom života te sudjelovanje u sportskim, kulturnim i drugim društvima koja svojim djelovanjem promiču interese Hrvatske u inozemstvu (članak 11. i članak 16.).

Kod zaprimanja zahtjeva potrebno je uzeti izjavu na zapisnik o pravnoj osnovi podnošenja zahtjeva te o svim okolnostima relevantnim za donošenje rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo koje nisu sadržane u životopisu.