Ovjere

Veleposlanstvo RH izvršava ovjere potpisa državljana RH (isključivo uz predočenje valjane hrvatske putovnice ili osobne iskaznice) na punomoćima, izjavama i na određenim vrstama ugovora te vrši ovjeru istovjetnosti preslika (prijepisa) s izvornikom.

Veleposlanstvo ovjerom potpisa ne odgovara za sadržaj ovjerene isprave.

Za ovjeru potpisa se plaća propisana konzularna pristojba.