Informacija o uvođenju kvota za pristup hrvatskih državljana švicarskom tržištu rada od 1. siječnja 2023.

Švicarsko Savezno vijeće odlučilo je od 1. siječnja 2023. godine ponovo uvesti ograničenja za pristup hrvatskih državljana švicarskom tržištu rada u obliku ograničenih kvota za izdavanje radnih dozvola.
Ova odluka donesena je u skladu s člankom 4. (d) Protokola III uz Sporazum o slobodi kretanja između Europske unije i Švicarske Konfederacije kojim je određeno da se u slučaju da broj radnih dozvola izdanih hrvatskim državljanima nakon 01.01.2022. premaši prosjek prethodne tri godine za 10%, aktivira „zaštitna klauzula“ i ponovno uvedu ograničenja za pristup hrvatskih državljana na švicarsko tržište rada od 1.1.2023., a najkasnije do kraja 2026.
Za 2023. godinu određena je kvota od 1007 kratkotrajnih radnih i boravišnih dozvola (dozvola L EU/EFTA) i 1150 radnih i boravišnih dozvola (dozvola B EU/EFTA).
Sustavu kvota podliježe izdavanje radnih i boravišnih dozvola za zasnivanje radnog odnosa nakon 31. prosinca 2022. te osobama koje se žele samozaposliti. Pri tome nije potrebno prethodno ispitivanje zahtjeva tržišta rada, kao što je bilo u prethodnom razdoblju, no radni odnos ne može se započeti prije nego je izdana dozvola za boravak  i rad.
Hrvatski državljani koji već imaju važeću dozvolu za boravak i rad (dozvola L EU/EFTA ili B EU/EFTA) ne podliježu sustavu kvota, odnosno produljenje postojećih boravišnih i radnih dozvola neće biti ograničeno ovim kvotama.
Također, kvote se ne primjenjuje na sljedeće kategorije : hrvatski državljani koji se zapošljavaju na vremensko razdoblje do četiri mjeseca kao i zaposlenici i pružatelji usluga koji svoju djelatnost u Švicarskoj obavljaju unutar 90 dana (u sklopu postupka prijave nadležnom kantonalnom tijelu). Isto se odnosi na spajanje obitelji i prekogranične radnike, te hrvatske državljane koji u Švicarskoj žele boraviti bez traženja posla. U tom slučaju moraju dokazati da imaju dovoljno sredstava za vlastito uzdržavanje i valjano zdravstveno osiguranje.
Detaljne informacije u vezi pristupa hrvatskih državljana švicarskom tržištu rada mogu se dobiti pri nadležnim švicarskim tijelima: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html.
Priopćenje švicarskog Saveznog vijeća dostupno je ovdje: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-91561.html