Uvjeti ulaska pasa i mačaka u Hrvatsku

Psi mačke i pitome vretice u pratnji posjednika, koji se provoze preko područja Republike Hrvatske te oni koji privremeno borave u Hrvatskoj, moraju, prije ulaska u zemlju, biti označeni mikročipom koji mora biti upisan u valjanu EU-putovnicu za kućne ljubimce (ili certifikat ) izdanu u skladu s važećim zakonodavstvom Europske unije).

Pri unosu pet ili manje kućnih ljubimaca (nekomercijalno kretanje), dokumentacijski i identifikacijski pregled vrše carinski službenici na graničnom prijelazu ulaska u Republiku Hrvatsku, a u slučaju više od pet kućnih ljubimaca (komercijalno kretanje) vrijede drugi propisi i veterinarski pregled obavljaju granični veterinarski inspektori na za to odobrenim graničnim veterinarskim postajama.

Vlasnik mora osigurati da kućni ljubimci ispunjavaju slijedeće uvjete:
(a) da su mikročipirani 
(b) cijepljeni protiv bjesnoće
(c) da ih prati važeća putovnica za kućne ljubimce ili certifikat u kojoj je sve to evidentirano i ovjereno od strane veterinara. 

U putovnici ili certifikatu su evidentirani i ovjereni identifikacijski podaci (jedinstveni broj i položaj mikročipa te datum mikročipiranja) i podaci o cijepljenju (proizvođač, naziv i serijski broj cjepiva, datum cijepljenja te datum do kada cjepivo vrijedi). Cijepljenje se smatra važećim te će dozvoliti ulazak u Republiku Hrvatsku ukoliko je od dana cijepljenja kućnog ljubimca u državi članici ili trećoj zemlji proteklo najmanje 21 dan. Ukoliko se radi o ponovnom cijepljenju (revakcinaciji) koje je obavljeno prije isteka roka valjanosti prethodnog cijepljenja (kućni ljubimac je redovito i uredno revakciniran) taj rok od 21 dan se ne primjenjuje. Razdoblje valjanosti cijepljenja (koje ovisno o cjepivu može biti i do tri godine), za cjepivo protiv bjesnoće u državi članici ili trećoj zemlji gdje se cjepivo primjenjuje, propisuje proizvođač cjepiva, ali samo uz uvjet da je to upisano i ovjereno od strane veterinara u putovnici za kućne ljubimce. U protivnom se smatra da je rok valjanost cijepljenja godinu dana.

Ako su psi označeni mikročipom koji nije u skladu s kriterijima određenim hrvatskim propisima, tj. propisima EU, posjednik mora osigurati odgovarajući čitač za očitavanje identifikacijskog broja s mikročipa.

Ulazak i kretanje na teritoriju Republike Hrvatske dozvoljeno je i psima, mačkama i pitomim vreticama, mlađim od 3 mjeseca i necijepljenim, ukoliko ispunjavaju slijedeće uvjete:
(a) da ih prati važeća putovnica za kućne ljubimce 
(b) da su mikročipirane
(c) da ih prati potvrda izdana od veterinara da su od rođenja boravile na istom mjestu i nisu bile u kontaktu s divljim životinjama koje su mogle biti izložene infekciji. Potvrda NIJE POTREBNA ukoliko se kreću u pratnji majke o kojoj su još ovisne, a majka mora ispunjavati propisane odredbe (da je mikročipirana, cijepljena protiv bjesnoće i da ju prati putovnica u kojoj je sve to evidentirano i ovjereno).


UVJETI 

 

CIJEPLJENJE
PROTIV
BJESNOĆE

MIKROČIP

PUTOVNICA

CERTIFIKAT

DRŽAVE SLOBODNE OD URBANE BJESNOĆE
(države članice EU, Andora, Švicarska, Island, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marino, Vatikan)

važeće cijepljenje protiv
bjesnoće

mikročip

važeća putovnica za kućne ljubimce

može pratiti umjesto putovnice


Zabranjen je uvoz i privremeni boravak na području Hrvatske moguće opasnih pasa pasmine terijera tipa bull koji nisu upisani u registar Međunarodnog kinološkog saveza (FCI) (pit bull terijera) i njihovih križanaca.

U gradu Zagrebu (a slični uvjeti i način držanja pasa doneseni su i drugdje u Hrvatskoj) je određeno da se na ulici, javnoj površini, parkovima, te u prostorijama koje služe zgradi kao cjelini (stubište, ulaz, dizalo, dvorište i slično) pas mora voditi na uzici tako da ne ugrožava sigurnost i zdravlje ljudi, drugih životinja i njihovo kretanje.

Psi koji su zbog svojih urođenih svojstava i agresivnog instinkta ili izvježbanosti opasni za sigurnost ljudi, a posebno dobermani, američki stafordski terijeri, bulterijeri, pitbul terijeri, rotwaileri, doge, njemački i belgijski ovčari, japanski borilački psi, veliki japanski špicevi, mastifi, šarplaninci i njihovi križanci, moraju se, na javnim površinama voditi na uzici, obavezno s brnjicom.

Iznimno, bordoške doge i napuljski mastifi vode se, na javnoj površini, na uzici, ali bez brnjice.