Prijava smrti

S obzirom da danske vlasti ne prijavljuju automatizmom smrt hrvatskih državljana, za prijavu smrti odgovorni su članovi obitelji pokojne osobe.

Zahtjev za upis činjenice smrti u Maticu umrlih Republike Hrvatske, može se podnijeti putem Veleposlanstva putovnicom/osobom iskaznicom pokojne osobe i danskim smrtnim listom s Prilogom III (Personattest + Bilag III).