Izdavanje lijekova na recept u Republici Hrvatskoj

ZAKONODVANI OKVIR
Zakon o lijekovima („Narodne novine“, broj 76/2013) 
Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept („Narodne novine“, broj 86/2013 i 90/2013)

PROPISIVANJE LIJEKOVA
Ovlaštena osoba za propisivanje lijekova u Republici Hrvatskoj je doktor medicine, odnosno doktor dentalne medicine. 
Ovlaštena osoba za propisivanje recepata u državama članicama EU je ona koja je nacionalnim zakonodavstvom dotične države definirana kao takva.

RECEPT
Sadržaj recepta propisan je člankom 16. Pravilnika koji je u cijelosti usklađen s Provedbenom direktivom Komisije 2012/52/EU od 20. prosinca 2012. o mjerama koje omogućuju priznavanje liječničkih recepata izdanih u drugim državama članicama Europske unije (SL L 356, 22. 12. 2012.).
Recept koji je izdao ovlašteni liječnik države članice i koji sadrži sve podatke sukladno Aneksu Direktive 2012/52/EU  bit će priznat od strane hrvatskih ljekarnika, i na temelju njih će pacijent moći podići (kupiti) lijek u hrvatskoj ljekarni.

Recept za antibiotike vrijedi 3 dana, a neponovljivi recept 15 dana, recept za droge 5 dana od dana izdavanja recepta, što se odnosi na recepte propisane u RH.  

Na ponovljivi recept lijek se može izdati maksimalno 12 puta, što u većini slučajeva znači godinu dana (ovisno o pakiranju lijeka), uz obvezu ovlaštene osobe da na receptu naznači broj ponavljanja. Slijedom navedenog, magistar farmacije će biti u mogućnosti izdavati u ljekarni lijek na temelju ponovljivog recepta kroz godinu dana maksimalno, ukoliko ovlaštena osoba iz države članice nije posebno drugačije naznačila.

Lijekovi koji sadrže droge mogu se propisivati na poseban recept u količini potrebnoj za liječenje do najviše 30 dana.
Ukupna količina propisane droge za 30 dana liječenja ne smije biti veća od:
1. 0,6 g buprenorfina,
2. 6,0 g morfina,
3. 15,0 g pentazocina,
4. 7,5 g kodeina,
5. 1,0 g fentanila,
6. 2,4 g metadona,
7. 15 g oksikodona.
Vezano uz liječenje ovisnika o drogama, pacijent kojemu je propisan lijek iz kategorije droga, bilo da se radi o ovisniku ili liječenju maligne boli, može za potrebe liječenja ponijeti sa sobom lijek u količini dostatnoj za maksimalno mjesec dana liječenja. Ako se radi o ovisniku koji želi duže ostati u RH, on će se obratiti najbližem Centru za liječenje ovisnosti i nadležni liječnik će mu propisivati daljnju terapiju, kao i ovisnicima u RH. Ako se radi o liječenju maligne boli, sukladno preporukama EK, lijek koji sadrži drogu ili psihotropnu supstancu ne može biti propisan na ponovljivi recept.

Pravila o priznavanju recepata izdanih u drugoj državi članici EU primjenjuju se od 25. listopada 2013. godine.

Lijekovi koji se izdaju bez recepta mogu se kupiti u ljekarnama bez ograničenja.