Ovjere

Veleposlanstvo RH izvršava ovjere potpisa državljana RH (isključivo uz predočenje valjane hrvatske putovnice ili osobne iskaznice, te dokaza o uplati konzularne pristojbe), te vrši ovjeru istovjetnosti preslika (prijepisa) s izvornikom.

Veleposlanstvo ovjerom potpisa ne odgovara za sadržaj ovjerene isprave.