Veleposlanstva RH u svijetu

Država:

Europska unija


Stalno predstavništvo RH pri Europskoj uniji, Bruxelles

 • Grad: Bruxelles
 • Irena Andrassy, veleposlanica, stalna predstavnica
 • Telefon: +32 2 436 71 0
 • Fax: +32 2 436 71 99
 • Adresa:

  Rue d'Arlon 108
  1040 Brussels
  BELGIJA

 • Email: hr.perm.rep@mvep.hr
 • Web stranica: https://mvep.gov.hr/eu
 • Dodatni tekst:
  * * *
   
  Irena ANDRASSY, veleposlanica, stalna predstavnica (Coreper II)
   
  Goran ŠTEFANIĆ, veleposlanik, zamjenik stalne predstavnice (Coreper I)
   
  Marijana KUJUNDŽIĆ, opunomoćena ministrica, predstavnica u Političkom i sigurnosnom odboru (PSO)
   
  Ines PACEK, opunomoćena ministrica, tajnica Stalnog predstavništva


  * * *
   
  Morana JURILJ, asistentica stalne predstavnice
  Email: morana.jurilj@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 02
   
  Mara RIMAC JUKIĆ, asistentica stalne predstavnice
  Email: mara.rimac-jukic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 00
   
  Ivana ZUBČIĆ, asistentica predstavnice u PSO
  Email: ivana.zubcic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 22;Tel. +32 2 507 54 50
   
   
  KOORDINACIJA
   
  Karmen ORISTIL, Antici, koordinacija aktivnosti Corepera II
  Email: karmen.oristil@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 13
   
  Ana OZMEC, Mertens, koordinacija aktivnosti Corepera I
  Email: ana.ozmec@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 24
   
  Matea KLARIĆ, zamjenica Mertensa
  Email: matea.klaric@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 18
   
  Martina GRGURIĆ, Nicolaidis, koordinacija aktivnosti PSO-a
  Email: martina.grguric@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 12
   
   
  HRVATSKO OSOBLJE U EU INSTITUCIJAMA
   
  Hrvoje ĆURKO, natječaji, pravilnik o osoblju
  Email: hrvoje.curko@mvep.hr / Tel. + 32 2 436 71 92
   
   
  ODNOSI S JAVNOŠĆU
   
  Morena ŽAGAR, glasnogovornica
  Email: morena.zagar@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 11
   
   
   
  PROTOKOL I KULTURNE AKTIVNOSTI
   
  Mirta JELENC ŽUPAN, protokol
  Email: mirta.jelenc.zupan@mvep.hr / Tel. + 32 2 436 71 26
   
  Brankica PEJČIĆ JANOŠEVIĆ, protokol
  Email: Brankica.Pejcic-Janosevic@mvep.hr / Tel. + 32 2 436 71 85
   
   
  PRAVNA PITANJA
   
  Sanja JEČMENICA, pravna savjetnica
  Email: sanja.jecmenica@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 09
   
   
  EU INSTITUCIJE
   
  Maja ADAMIĆ, Europski parlament, Radna skupina za opće poslove
  Email: maja.adamic@mvep.hr / Tel. +32 2  436 71 52
   
  Irina ZORIĆ, Europski parlament, Radna skupina za opće poslove
  Email: irina.zoric@mvep.hr / Tel. +32 2  436 71 51
   
   
  BREXIT
   
  Borna DOMITROVIĆ, Radna skupina za Ujedinjenu Kraljevinu
  Email: borna.domitrovic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 34
   
   
  ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA (ZVSP)
   
  Martin Konjevod, CIVCOM
  Email: martin.konjevod@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 07
   
  Ines DOMITROVIĆ, COWEB
  Email: ines.domitrovic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 48
   
  Ivana STANKOVIĆ, COEST
  Email: ivana.stankovic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 57
   
   
  Tamara TAFRA, kibernetička pitanja/ hibridne prijetnje
  Email: tamara.tafra@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 50
   
  Biljana ŽILIĆ, COASI, COLAC
  Email: biljana.zilic@mvep.hr / Tel.+32 2 507 54 09

  Mirela PADJEN, COAFR, COASI
  Email: mirela.padjen@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 02
   
  Martina KRAJAČIĆ, COTRA, COHOM, CONUN, COSCE
  Email: martina.krajacic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 49
   
  Mario MARTINEC, MaMa, MOG
  Email: mario.martinec@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 02
   
  Zoran DRČA, EDA, obrambena pitanja
  Email: zoran.drca@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 80
   
  Ivan KLASAN, PMG, obrambena pitanja
  Email: ivan.klasan@mvep.hr / Tel. 32 2 507 54 78
   
  Dario KUNTIĆ, Athena, obrambena pitanja
  Email: dario.kuntic@mvep.hr / Tel. 32 2 507 54 93
   
   
  RELEX/RELEX SANKCIJE
   
  Suzana DREŠAJ, RELEX savjetnik
  Email: suzana.dresaj@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 08
   
   
  RAZVOJ
   
  Sašenjka KONJEVOD, razvojna suradnja (CODEV) i humanitarna pomoć
  Email: sasenjka.konjevod@mvep.hr / Tel: +32 2 436 71 39
   
  Snježana SREMIĆ, Afrika, Karibi i Pacifik (AKP), COAFR
  Email: snjezana.sremic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 41
   
   
  TRGOVINSKA POLITIKA
   
  Silvija MALNAR, Odbor za trgovinsku politiku – zamjenici (TPC), Radna skupina za EFTA-u
  Email: silvija.malnar@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 37
   
  Marijana HEROUT, Odbor za trgovinsku politiku (stručnjaci – usluge i ulaganja), Radna skupuna za EFTA-u
  Email: marijana.herout@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 34
   
   
  KOHEZIJSKA POLITIKA
   
  Ivan ZEKO-PIVAČ, Kohezijska politika, makoregionalne strategije Europske unije i najudaljenije regije
  Email: ivan.zeko-pivac@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 77
   
  Nives MAZUR-KUMRIĆ, Kohezijska politika i najudaljenije regije
  Email: nives.mazur-kumric@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 78
   
  Hrvoje BUTIGAN, Kohezijska politika i suradnja s predstavništvima regija
  Email: hrvoje.butigan@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 79
   
  Željko ŠOKČEVIĆ, Teritorijalna kohezija i urbani razvoj
  Email: zeljko.sokcevic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 32
   
   
  PROŠIRENJE
   
  Danijela ŽUNEC BRANDT, Radna skupina za proširenje (COELA), ad-hoc CVM za Bugarsku i Rumunjsku, ad-hoc za Cipar
  Email: dzunec@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 25
   
   
  EKONOMSKA I FINANCIJSKA PITANJA
   
  Andrijana KRASNEC, financijski savjetnik, VFO, EURO, državne potpore
  Email: andrijana.krasnec@mvep.hr / Tel. + 32 2 436 71 63
   
  Vjenceslav RUPČIĆ, EU proračun, vlastita sredstva, sprečavanje prijevara
  Email: vjenceslav.rupcic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 61
   
  Goran MAĐARIĆ, financijske usluge, bankovna regulativa, regulativa platnog prometa, EMU, bankovna unija, EURO
  Email: goran.madaric@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 66
   
  Nensi MARIN, bankovna i nebankovna regulativa, EMU, državne potpore
  Email: nensi.marin@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 74
   
  Andrea MRŠIĆ, financijske usluge, CMU, informacije o održivosti, održivo financiranje, digitalne financije, osiguranje, infrastruktura tržišta kapitala
  Email: andrea.mrsic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 69
   
  Lidija CVITIĆ, neizravno oporezivanje – PDV, FTT
  Email: lidija.cvitic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 65
   
  Krešimir POJE, izravno oporezivanje, Kodeks o postupanju, Fiscalis, CbCR
  Email: kresimir.poje@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 64
   
  Marko KLJAIĆ, Carinska unija, carinska suradnja i trošarine
  Email: marko.kljaic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 83
   
   
  PRAVOSUĐE
   
   
  Anja SRŠEK CRNKOVIĆ Radna skupina za e-pravosuđe, Radna skupina za temeljna prava, prava građana i slobodno kretanje osoba, Radna skupina za suradnju u građanskim stvarima - Opća pitanja, Radna skupina za zaštitu podataka, Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima - EPPO i rodno uvjetovano nasilje
  Email: anja.srsekcrnkovic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 86 / Tel. +32 2 436 71 86
   
  Helena ILIEV, Pravosudna suradnja za suradnju u građanskim stvarima (ustupanje potraživanja na treće osobe, strateške tužbe protiv javnog sudjelovanja, građanskopravna odgovornost, stečaj), Radna skupina za Pravilnik o osoblju, Radna skupina za trgovačko pravo
  Email: helena.iliev@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 58
   
  Ivana SKITARELIĆ, Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima, Odbor za koordinaciju u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, Zadržavanje podataka
  Email: ivana.skitarelic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 28
   
   
  UNUTARNJI POSLOVI
   
  Juraj BEZUH, granice, policijska suradnja, interoperabilnost
  Email: juraj.bezuh@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 95
   
  Karlo TROJAK, Schengen, unutarnja sigurnost, terorizam
  Email: karlo.trojak@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 95
   
  Ivana MUŠTRA, azil, migracije, integracija, vraćanje i readmisija
  Email: ivana.mustra@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 50
   
  Stjepanka NENADIĆ, vizna politika
  Email: stjepanka.nenadic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 53
   
  Ana MIKAČIĆ, civilna zaštita, IPCR
  Email: ana.mikacic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 47
   
   
  POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO
   
  Nikša TKALEC, posebni odbor za poljoprivreduglasnogovornik
  Email: niksa.tkalec@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 93
   
  Tomislav MAKAR, poljoprivreda i ruralni razvoj, Posebni odbor za poljoprivredu, zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda, financijsko-poljoprivredna pitanja (AGRIFIN)
  Email: tomislav.makar@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 94
   
  Nikolina MARENIĆ, poljoprivreda i ruralni razvoj, Posebni odbor za poljoprivredu
  Email: nikolina.marenic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 84
   
  Danijela LAMER, veterinarstvo i sigurnost hrane
  Email: danijela.lamer@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 40
   
  Zoran ROGIĆ, veterinarstvo i sigurnost hrane
  Email: zoran.rogic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 04
   
  Tomislav TOJČIĆ, fitosanitarna politika, šumarstvo, GMO – sjeme i sadni materijal i FAO
  Email: tomislav.tojcic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 73
   
  Ivana MILETIĆ, ribarstvo
  Email: ivana.miletic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 29
   
   
  UNUTARNJE TRŽIŠTE I INDUSTRIJA, ISTRAŽIVANJE I SVEMIR
   
  Ana ŠTRBAC, unutarnje tržište, industrija, turizam, poslovni nastan i usluge, stručne kvalifikacije, bolje donošenje propisa
  Email: ana.strbac@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 91
   
  Lučijana BILANDŽIĆ, tehničko usklađivanje, industrija
  Email: lucijana.bilandzic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 72
   
  Mirjana BENEDEKOVIĆ, unutarnje tržište, poslovni nastan i usluge, zaštita i informiranje potrošača, javna nabava
  Email: mirjana.benedekovic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 17
   
  Ivan PALČIĆ, zaštita i informiranje potrošača, javna nabava, tržišno natjecanje
  Email: ivan.palcic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 46
   
  Nada SIROTIĆ, istraživanje i svemir
  Email: nada.sirotic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 49
   
   
  PROMET I TELEKOMUNIKACIJE
   
  Nevenka ŽIŽA, telekomunikacije i informacijsko društvo
  Email: nevenka.ziza@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 80
   
  Marianne IĐAKOVIĆ, kopneni promet, intermodalna pitanja, transeuropske prometne mreže, Galileo i CEF
  Email: marianne.idakovic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 71
   
  Antonia BEBIĆ, zračni promet, pomorski promet
  Email: antonia.bebic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 76
   
   
  ENERGETIKA
   
  Željko KREVZELJ, energetika, pitanja atomske energije
  Email: zeljko.krevzelj@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 57
   
   
  SOCIJALNA POLITIKA I ZAPOŠLJAVANJE
   
  Marko VIDAKUŠIĆ, zapošljavanje i socijalna politika,
  Email: marko.vidakusic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 67

  Ivan DVORNIK, zapošljavanje i socijalna politika
  Email: ivan.dvornik@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 60
   
  Marija LIVIĆ, socijalna politika i ravnopravnost spolova
  Email: marija.livic@mvep.hr / Tel. . +32 2 436 71 62
   
   
  ZDRAVSTVO
   
  Tanja MILIN HORVAT, javno zdravstvo, lijekovi i medicinski proizvodi, prehrambeni proizvodi, GMO - prehrambeni proizvodi, borba protiv zlouporabe droga, IPCR (područje zdravstva)  
  Email: tanja.milin@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 33
   
  Nikola KUSOVAC, javno zdravstvo, lijekovi i medicinski proizvodi, prehrambeni proizvodi, GMO - prehrambeni proizvodi, borba protiv zlouporabe droga, IPCR (područje zdravstva)  
  Email: nikola.kusovac@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 75
   
   
  OKOLIŠ
   
  Ivica ORLOVIĆ, klimatske promjene, okoliš
  Email: ivica.orlovic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 55
   
  Bojan LALIĆ, okoliš, otpad, kemikalije, kvaliteta zraka, zaštita prirode, vode, kvaliteta zraka, GMO – ispuštanje u okoliš
  Email: bojan.lalic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 21
   
  Maša LJUŠTINA, okoliš, zaštita prirode, vode, kvaliteta zraka, GMO – ispuštanje u okoliš
  Email: masa.ljustina@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 21
   
   
  OBRAZOVANJE, MLADI, KULTURA I SPORT
   
  Ivana RAMIĆ, obrazovanje
  Email: ivana.ramic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 68
   
  Vladimir ŠOMEN, mladi i sport
  Email: vladimir.somen@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 54
   
  Ivana KRUŠEC RUBIĆ, kultura i audiovizualna politika
  Email: ivana.krusec-rubic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 87
   
   
  TAJNIŠTVO
   
             
  Robert KATIĆ, Podregistar
  Email: robert.katic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 64
   
  Zlatko VNUČEC, IT potpora
  Email: zlatko.vnucec@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 23
   
  Marinko ŽUNIĆ, IT potpora
  Email: marinko.zunic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 31