Cerar o mogućnostima prodaje autoceste

Na aktualnom satu slovenske Vlade, slovenski premijer odgovarao je i na pitanja o prodaji slovenskih autocesta, o čemu su pisali neki mediji, ali je to ocijenio kao nagađanja bez osnove, dopuštajući ipak mogućnost da bi autoceste mogle biti dane u koncesiju. Odgovarajući na pitanja misli li njegova vlada stvarno prodati tvrtku DARS koja upravlja slovenskom cestovnom mrežom, kako bi smanjila javni dug i proračunski deficit, izjavio je da se autoceste kao dio osnovne državne infrastrukture neće prodavati iako je za DARS potrebna nova strategija upravljanja autocestama.Priopćenja