Porast broja turista u pokrajini Hessen

Statistički zavod u Wiesbadenu objavio je da je savezna pokrajina Hessen sve privlačnija turistima iz SR Njemačke, ali i iz cijelog svijeta. Od siječnja do rujna 2014. godine hoteli,  privatni smještaj i kampovi bilježe  10,4 milijuna gostiju, što je 3% više u odnosu na usporedivo razdoblje prošle godine. Hessen je  posjetilo 7,8 milijuna njemačkih gostiju i 2,6 milijuna  iz inozemstva. Broj domaćih gostiju povećao se za 3,2%, a inozemnih za 1,4%, ukupan broj noćenja povećao se za 2,8%  pa je u prva tri tromjesečja 2014.  iznosio skoro 24 milijuna. 



Priopćenja