Dogovor sa sindikatima o smanjenju plaća ili interventni zakon

Slovenski premijer Miro Cerar istaknuo je da je njegova vlada odlučna u provođenju fiskalne konsolidacije, dok ministar za javnu upravu Boris Koprivnikar upozorava da to neće biti moguće bez smanjenja plaća u javnom sektoru te ističe da će do toga doći ili dogovorom sa sindikatima ili pak donošenjem interventnog zakona.
"Zbog prekomjernog deficita i visokog javnog duga stanje u državi je ozbiljno i zahtijeva odlučne mjere", rekao je Cerar u nastupu u parlamentu prilikom usvajanja rebalansa ovogodišnjeg proračuna, ali je dodao da se niti za iduću godinu neće donositi "radikalni" rezovi kako se ne bi i dalje smanjivala javna potrošnja, što bi djelovalo na rast BDP-a. Rebalansom ovogodišnjeg proračuna, državni deficit smanjuje se na 4,3% BDP-a, a vlada ga u idućoj godini, u skladu s obvezama prema EU, namjerava po prvi put dovesti ispod  3%, odnosno na 2,8 % BDP-a i tako ga dovesti u maastrichtske okvire.Priopćenja