Njemačka među pet najkonkurentnijih zemalja u svijetu

Prema rujanskom izvješću Svjetskog gospodarskog foruma (WEF) za 2014. – 2015. godinu Njemačka se po konkurentnosti nalazi među prvih 5 od ukupno 144 zemlje. Izvještaj se temelji na procjeni desetak faktora konkurentnosti, uključujući institucije, infrastrukturu, zdravstvo, obrazovanje, veličinu tržišta i makroekonomsko okruženje. Njemačka privatna i javna ulaganja u sektor istraživanja iznosila su u 2012. godini gotovo 80 bilijuna EUR-a, odnosno oko 3% BDP-a. Poslovnim okruženjem dominiraju srednje velike tvrtke, koje međusobno usko surađuju putem klastera što za posljedicu ima razmjenu znanja i kreiranje potpuno novih, naprednih proizvoda i usluga.Priopćenja