Porastao javni dug Španjolske

Javni dug Španjolske porastao je u drugom tromjesečju ove godine te je dosegao 1,012 milijardi EUR, odnosno oko 98,9% BDP-a, što je i najviša zabilježena povijesna razina. Prema podacima Španjolske središnje banke dug središnje države porastao je za 7,84% (86,4% BDP-a), dug autonomnih zajednica za 5,7% (22,3% BDP-a), a dug općina pao je za 5,7% (4,1% BDP-a). Središnja banka pojasnila je da će se omjer duga prema BDP-u prilagoditi nakon što španjolski Državni zavod za statistiku revidira cjeloviti skup prihoda i rashoda sukladno Europskom sustavu nacionalnih računa (ESA).Priopćenja