Poljska inicijativa za poticanje rasta kroz EU investicije

Poljski ministar financija je na sastanku ECOFIN-a koji se održao 13. rujna 2014. godine u Milanu predložio osnivanje Europskog fonda za investicije, koji bi djelovao na EU razini kao poseban instrument/pokretač pod okriljem EIB Grupe. Kapital Fonda bi se putem zaduživanja na financijskom tržištu izravno investirao u odabrane paneuropske infrastrukturne projekte u sektorima energije, transporta, ICT-a, a možda i u europski obrambeni sektor. Dodatna sredstva trebalo bi dopuniti kroz EIB financiranje i proračun EU-a, a pri tome bi se doprinosi država članica u kapitalizaciji Europskog fonda za investicije (EFI) trebali isključiti iz izračuna proračunskog deficita, te bi se to zaduživanje na financijskim tržištima bilježilo kao EFI dug. EFI bi tako olakšao usmjeravanje trenutno neiskorištene privatne štednje prema navedenim sektorima tj. infrastrukturnim paneuropskim projektima velikih razmjera. Poljska naglašava kako su ti sektori već odavno definirani kao prioritetna područja za dugoročno održiv rast u Europi, a načelo supsidijarnosti opravdava poduzimanje akcije na europskoj razini.Priopćenja