GOSPODARSTVO IRANA U TRAVNJU 2014. GODINE

 

Iran se, čiji je prihod per capita 12.800 USD u 2013. godini i koji leži na 11% svjetskih zaliha krute nafte te na 18% svjetskih zaliha plina, nakon iranske Nove godine (21. ožujka) suočio sa povećanjem cijena goriva - prvo  kerozina za 44%, plina za 20%, benzina za 20%, LPG-a za 210% što je izazvalo  rast cijena na malo od 30-60%. Novi je šok kod građana nastao kada je 24. travnja ove godine benzin poskupio za još 75%.

Do ovog naglog skoka u rastu cijena goriva došlo je zbog primjene reformiranog plana poticaja (prvu je fazu pokrenula još 2010. godine bivša Vlada  tako da je postepeno ukidala poticaje na robu široke potrošnje i energente, a zauzvrat je davala građanima mjesečne porcije novca). Uštede predviđene ovim planom reforme poticaja, bi trebale iznositi oko 19 milijardi USD-a. Prema iranskoj statistici, trenutna stopa inflacije iznosi 34,7%, a stopa nezaposlenosti 10,4%, dok je stopa nezaposlenosti u mladih 24%.

Iran planira povećati proizvodnju plina s trenutnih 600 milijuna prostornih metara na dan do 1 milijardu prostornih metara dnevno. Ministar industrije pojasnio je kako Iran ne želi biti konkurent Rusiji, ali je svjestan europskih rastućih potreba.Priopćenja