Švicarska ukida diskriminaciju hrvatskih radnika

 

Švicarska vlada objavila je 30. travnja 2014. godine da će hrvatski državljani imati isti status kao i državljani ostalih članica EU. Hrvatskim državljanima odobriti će posebne godišnje kvote za pristup tržištu rada i to: 50 dozvola boravka (duže od godine dana), 450 kratkotrajnih dozvola boravka (od 4 mjeseca do 1 godine, tzv. sezonske), 1000 hrvatskih radnika godišnje može u Švicarskoj raditi i boraviti do 4 mjeseca.

Navedene mjere biti će donesene u formi Uredbe Vlade sa stupanjem na snagu od 1. srpnja 2014. godine. Također, Švicarska će od 1. srpnja 2014. godine priznavati hrvatske diplome i strukovne kvalifikacije, koje su u nadležnosti saveznih tijela i propisa (zdravstvena skrb, obrazovanje, poljoprivreda, sport i građevinarstvo).Priopćenja