Seminar "Izvoz u Švedsku iz zemalja Europske unije 2014."


Švedsko Nacionalno vijeće za trgovinu (NBT), čija je glavna uloga osiguravanje što boljeg funkcioniranja jedinstvenog tržišta u Švedskoj, održalo je seminar na temu „Izvoz u Švedsku iz zemalja Europske unije 2014.“.

Cilj seminara bio je predstaviti alate NBT-a koji mogu biti od pomoći tvrtkama iz država članica EU koje žele poslovati u Švedskoj, kao i relevantne izvore informacija o poslovanju u Švedskoj. Pružene su i korisne informacije o recentnim promjenama švedskog zakonodavstva u području gospodarstva, a dio seminara bio je posvećen i poteškoćama s kojima se susreću državljani zemalja članica EU-a koji žele živjeti/raditi u Švedskoj.

Najvažniji naglasci seminara relevantni za hrvatske tvrtke zainteresirane za izvoz roba ili usluga na švedskom tržištu su:

  1. Kao pomoć izvoznicima usluga na švedsko tržište nudi se „Jedinstvena kontakt-točka za usluge“ u sklopu NBT-a, koja predstavlja svojevrsni one stop shop za tvrtke iz drugih država članica EU koje žele izvoziti usluge u Švedsku. Na kontakt stranici www.verksamt.se prikupljene su sve relevantne informacije za tvrtke koje žele osnovati poduzeće/ogranak u Švedskoj dok se za usluge posredovanja u kontaktima između tvrtki iz država članica EU i potencijalnih švedskih partnera može kontaktirati mreža Enterprise Europe Network - EEN (http://een.ec.europa.eu/).
  2. Relevantne informacije o privremenom radu o Švedskoj nudi Švedska agencija za radno okruženje na stranici www.av.se/inenglish/about/. Od 1. srpnja 2013. godine na snazi je obveza prethodnog notificiranja Švedskoj agenciji za radno okruženje izaslanih radnika iz drugih država članica EU koji u Švedskoj borave dulje od 5 dana (što ne obuhvaća sudjelovanje na seminarima, konferencijama i sastancima s klijentima) putem formulara dostupnog na stranici http://www.av.se/inenglish/Report_posting/, pri čemu su za određene kategorije poslova potrebne dodatne potvrde i dozvole, što se može provjeriti na stranici http://www.av.se/inenglish/training/).
  3. Pomoć izvoznicima roba na švedsko tržište - Jedinstvena kontakt točka za proizvode i TRIS. Na e-mail adresi  pcp@kommers.se mogu se dobiti sve relevantne informacije o švedskim propisima koji se odnose na pojedine kategorije proizvoda, a baza podataka TRIS (http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_en.htm) omogućuje tvrtkama iz država članica EU da nadziru prijedloge nacionalnih tehničkih propisa te eventualno utječu na njih.
  4. Pomoć tvrtkama u sporovima s državnim tijelima u pojedinim državama članicama EU – Solvit.

Ukoliko tvrtka iz države članice EU smatra da ju je administrativno tijelo neke druge države članice EU/EEA onemogućilo u konzumiranju prava zajamčenih propisima o jedinstvenom tržištu, može se obratiti Solvit centru, koji će joj bez naknade pomoći riješiti problem (www.kommers.se).

Također, najavljeno je da se od 1. svibnja 2014. godine državljani zemalja članica EU, koji borave u Švedskoj dulje od 90 dana više neće morati registrirati pri Švedskom uredu za migracije (Migrationsverket).

NBT je sastavio posebno izvješće o najčešćim preprekama s kojima se suočavaju državljani država članica EU koji žele živjeti ili raditi u Švedskoj, a to su: dugo čekanje na švedski osobni identifikacijski broj (personnummer), bez kojeg je nemoguć pristup zdravstvenim uslugama, kao i cijelom nizu drugih usluga; nemogućnost dobivanja osobnog broja bez dokaza da će osoba u Švedskoj boraviti dulje od godine dana; predugo čekanje na priznanje profesionalnih kvalifikacija; osobe sa stranim diplomama često dobivaju manje plaće od osoba s istovjetnim švedskim diplomama te manjak adekvatnih informacija i problemi u koordinaciji nadležnih tijela švedske državne uprave.Priopćenja